SEO

Popis optimalizace

Poslední aktualizace 30/10/2022

Sdílej...

SEO Bear Hugs

SEO | Optimalizace pro vyhledávače | 2023

Co je optimalizace pro vyhledávače

# 1

Abychom věděli, o jakém tématu bude tato stránka, musíme si vysvětlit některé pojmy, které zde budeme zmiňovat.

Celý tento článek by Vám měl jednoduše vysvětlit základy optimalizace vyhledávání webových stránek. Celosvětově se tato disciplína nazývá SEO, což je akronym z anglického „Search Engine Optimization” a v naší zemi jsme si jej pojmenovali „optimalizace pro vyhledávače” a méně častým „optimalizace nalezitelnosti”.

Ve své podstatě by se dalo říci, že název řekne vše. Jen je nutné přiznat, že je to velmi komplikovaná cesta k tomu, aby se Vaše webové stránky, e-shop, služby dostali na první místa ve vyhledávačích bez placené reklamy. Zjednodušeně, cílem tohoto postupu je získat ve vyhledávačích přední místa tzv. organickou (přirozenou) cestou a tím zvýšit návštěvnost stránek.

Zvýšením návštěvnosti stránek získáváme především vyšší šanci k tomu, abychom lépe prodávali značku, produkt, nebo službu, kterou na webových stránkách propagujeme.

Důležité upozornění

Nikdy nepoužívejte slovní spojení “SEO optimalizace”, protože ve své podstatě říkáte “optimalizace optimalizace”. Což zajisté sami uznáte, že je TOTÁLNÍ hloupost!

Hlavní cíle optimalizace pro vyhledávače

# 2

Zaměření a dosažení cílů je komplexní postup. SEO je jedním z nástrojů marketingu. Sám by tento nástroj na celou problematiku nestačil. Neexistuje jakákoli přesná formule, návod, nebo daný postup na úspěch. Postup je pokaždé originální a je přirozené, že se pokaždé v průběhu nastavovaní vstupní parametry mění, a tedy celý postup je jako živý. Stejně tak jako celý internet.

V případě, že se sleduje jen zvyšování organické návštěvnosti, není tím zaručeno, že se zároveň se zvyšováním návštěvnosti dosahuje obchodních cílů.

Sledování důležitých výkonových parametrů:

 • Sledování organické návštěvnosti.
 • Posun v pozicích sledovaných klíčových slov.
 • Konverzní poměry k leadům a budování povědomí o značce (Brand Awareness).
 • Průměr návštěv stránek.
 • Analyzovat stránky s krátkou návštěvou s opuštěním stránky.

Sledování všech těchto poměrů se nachází například v Google Search Console.

SEO z pohledu statistik vyhledávačů

# 3

Organické vyhledávání je nejčastěji primárním zdrojem návštěvnosti webových stránek

Organické vyhledávání je významnou součástí výkonu webových stránek většiny firem a je nedílnou součástí cesty návštěvníka/uživatele od zájmu o produkt až k ukončenému nákupu produktu.

Okolo 93 % celkového vyhledávání pokrývá společnost Google. Pokud potřebujete nějaký statisticky přesný údaj, podívejte se na odkaz níže.

Podíl vyhledávačů na evropském trhu v období září 2020 – září 2021

google statistiky

Zdroj:statcounter.com   |   odkaz: https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share 

Nechci jakkoli protěžovat společnost Google, ale chci upozornit, že tato cesta je v této chvíli ta nejúčinnější. A hlavně ta čísla jsou sama za sebe dost vypovídající. V našich podmínkách bych určitě využil i služeb Seznamu.

Google, který je nejnavštěvovanějším webem a vyhledávačem na světě (a tedy konkrétně ve Spojených státech), je také celosvětově nejoblíbenějším poskytovatelem e-mailu s více než 1 miliardou uživatelů.

Počet aktivních uživatelů Gmailu po celém světě od ledna 2012 do října 2018 (v milionech)

g-mail v milionech

Poznánka

Nicméně je Google jasný lídr, tedy proto je důležité dodržovat jeho pokyny. Pokud tedy chceme hrát na jeho hřišti, musíme se držet jeho pravidel.

Organické vyhledávání NE-jen od Google jako zdroj návštěvnosti webových stránek

Samozřejmě se nám pro zviditelnění nabízí i jiné cesty, které se specializují například více na sociální sféru, nebo se více propagují vizuálním způsobem.

Pokud si přejete znát aktuální čísla, podívejte se na odkaz níže:

Nejoblíbenější webové stránky na světě k červnu 2021 podle celkových návštěv (v miliardách)

statistika návštěvnosti

YouTube je druhý největší “vyhledávač” a alespoň jednou v měsíci se k němu připojí více než 2 miliardy uživatelů. Takže? No nezapomínejte tedy ani na důležitost YouTube, Facebooku a samozřejmě ani dalších.

Google Search Console

# 4

Google Search Console poskytuje informace o tom, jak Google prochází, indexuje a zobrazuje webové stránky. Majitelům webových stránek to může pomoci sledovat a optimalizovat výkon vyhledávání. Není potřeba se do nástroje přihlašovat každý den. Pokud Google na vašem webu najde nové problémy, obdržíte e-mail ze služby Search Console s upozorněním.

Hlavní funkce GSC pro SEO

1-Audit webu

Odhalíte problémy na webových stránkách a získáte kompletní seznam toho, co můžete udělat pro jejich opravu:

 • Zkontrolujete nefunkční stránky a odkazy
 • Odhalíte problémy se základními html tagy
 • Zjistíte složité související problémy procházení
 • Získáte možnost optimalizovat šablonu

2-Výzkum klíčových slov

Získáváte snadno použitelný a nejdůvěryhodnější průzkum databáze klíčových slov se spoustou filtrovatelných metrik. Objevte nové cíle na základě:

 • Úrovně umístění
 • Rozdílnosti klíčových slov
 • Měsíčního objemu slov
 • Souvisejících frází apod.

3-Kompletní přehled

Využijete analýzu konkurenčních webových stránek. Ponořte se hluboce do jakýchkoli údajů vašich konkurentů a mapujte:

 • Klíčová slova
 • Zpětné odkazy
 • Reklamní kampaně
 • Nejvýkonnější obsah
 • Použijte přehledy konkurentů, abyste viděli, proti komu stojíte v online prostředí a jaké jsou jejich současné silné a slabé stránky.

4-Generování nápadů na obsah

Pomocí nástroje Výzkum témat shromážděte tisíce nových témat souvisejících s oblastí vašeho zájmu, vaší cílové skupiny. Zaměřte se na reálné otázky, které si lidé kladou a zadávají je do vyhledávače. Najděte si hledané slovní spojení ve vašem oboru a sledujte trendová podtémata!

5-Sledování pořadí pozic

Sledujte denní hodnocení vašich cílových klíčových slov v návaznosti na aspekty jako je PSČ, druh zobrazovacího zařízeních, lokalita, a další aspekty. A získávejte data o konkurentech a sledujte příležitosti k hodnocení získaná z nových funkcí SERP.

Přehled

SERP – akronym z anglického Search-Engine Results Page, tedy „stránka s výsledky vyhledávače“ je webová stránka, kterou vygeneruje vyhledávač za účelem zobrazení výsledků dotazu nebo vyhledávání.

6-Kontrola a postup vytváření odkazů

Spusťte analýzu zpětných odkazů a zjistěte, jestli odkazují na jiné stránky. Analyzujte data o zpětných odkazech konkurence pomocí přehledů z Backlink Analytics.

Samá podstata SEO

# 5

SEO buduje důvěru a důvěryhodnost

Cílem SEO je vytvořit pevný základ pro pěkné webové stránky s čistým a efektivním uživatelským prostředím, které je viditelné ve vyhledávání díky důvěře a důvěryhodnosti značky a jejich digitálních vlastností.

SEO je nejlepší způsob, jak porozumět hlasu zákazníka

SEO nám říká, co zákazníci chtějí a potřebují. Pomáhá nám pochopit makroekonomii, především spotřebu, a to ve všech podrobných detailech jako například autonomní spotřebu.

Informace

Spotřeba je užívání zdrojů k okamžitému prospěchu. Důležitou roli hraje tento pojem v ekonomii, především v Keynesově pojetí makroekonomie.

Porozumění SEO vám pomůže pochopit webové prostředí

Internet je živé prostředí a žije si svým vlastním „životem“. Tím, jak se stále toto prostředí mění, může být problém si udržet přehled o změnách, které probíhají.

Udržet SEO na kvalitní úrovni znamená stále se opakující práce s hlídáním změn ve vyhledávání, a tedy být stále ve střehu.

K dobré znalosti prostředí může dobře posloužit i znalost prostředí konkurenčních webů, včetně pozorování taktik používaných jiným místními srovnatelnými podniky a konkurenty. Nemyslím tím „opisování“, ale zdravé pozorování okolí pro zlepšení vlastních postupů.

SEO je relativně levné a velmi efektivní z hlediska nákladů

SEO je relativně levné, ale jen v případě, že je kvalitní. Pak tedy můžeme říci, že je relativně levné s ohledem na to, jaký může být výsledek při konečném zúčtování. Pokud se investuje do SEO, a SEO je kvalitní, tak na konci musí být vidět to úsilí profitem z webových stránek.

U SEO se nejedná se o marketingové náklady, ale jedná se o skutečnou obchodní investici s dobrou návratností.

SEO je PR

SEO pomáhá budovat dlouhodobou hodnotu vaší značky. Dobré hodnocení a příznivé umístění pomáhají pozvednout profil vaší značky.

Návštěvníci vyhledávají novinky a s nimi související položky. Pokud je dobrá strategie SEO, tak je značka více viditelná, což přímo souvisí s PR.

Dobrá uživatelská zkušenost na vašem webu znamená, že vaše maily, inzerce, bannery budou návštěvníky zajímat. Získáním pozornosti uživatele máme velkou šanci náš produkt, značku lépe prodat.

SEO by mělo jaksi „křičet“, tedy integrace s obsahem a PR pomáhá zviditelňovat značku, a tedy značka, produkt, logo se postupně zapisuje do povědomí.

Informace

PR – Public Relations je anglické dvousloví, které by se dalo doslovně přeložit jako „veřejné vztahy“ neboli „vztahy s veřejností“. Public relations je soubor aktivit, nejčastěji komunikačních, mediálních a lobbistických, vedoucích k utváření pozitivního obrazu společnosti.

SEO ovlivňuje nákupní cyklus

Význam SEO stále roste, nebo možná lépe, je nejzásadnějším prvkem výzkumu trhu v reálném čase.

Účinně prováděné taktiky SEO vedou k předávání vašich sdělení zákazníkům. Správně nasměrované nabídky produktů a služeb se následně zobrazují těm správným zájemcům o daný produkt v pravý čas. Nepochybně to také pozitivně ovlivní nákupní cyklus, pokud se to udělá správně.

Nezapomínejte na Brand. Ten musí být viditelný kdekoli je to možné, aby se vytvořilo důvěryhodné spojení mezi firmou a zákazníkem.

SEO se neustále zlepšuje a osvědčené postupy se neustále aktualizují

Je skvělé mít taktiku SEO implementovanou na webových stránkách. Přesto, pokud se o SEO nestaráte pravidelně a v průběhu času jej důsledně nepřehodnocujete, nemůžete se ani zlepšovat a ani nebudete získávat více kupujících zákazníků.

Způsob, jakým se svět vyhledávání vyvíjí, vyžaduje neustálé sledování změn, abychom si udrželi náskok před konkurencí. Být proaktivní a sledovat významné změny algoritmů bude vždy přínosem pro každého majitele Brandu a může vás udržet na předních místech ve vyhledávání v Google.

Google ročně provede tisíce změn algoritmů. Pokud se nedokážete včas přizpůsobit, zaváháte, bude se vám to velice těžce dohánět. Je důležité držet krok.

Jedná se o dlouhodobou strategii

SEO by mělo mít znatelný dopad během prvního roku na vývoj internetového podnikání. Pokud se s optimalizací neustále pracuje, budou mít tato nastavení odezvu ještě několik dalších let. Součástí taktiky je i sledování, jak se vyvíjí trh a je nejlepší pozorně sledovat trendy a změny chování zákazníků.

Tak nějak platí, že čím více času, úsilí se investuje do SEO, tím lépe a déle bude web v daném odvětví důstojným reprezentantem na svém trhu.

Zde se můžete o článek podělit:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Skype
Ozubena kolecka BG linka