JSME PŘIPRAVENI NA VÝZVY

MANAGEMENT, HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE...to vše umíme!

01. hospitality

vedení hotelu

Máme profesní zkušenosti, povedeme Váš hotel podle nejmodernějších trendů. Máme zkušenosti z klasickými hotely, nebo i hotely lázeňského typu. Nastavení procesů kontrol a efektivity ekonomiky. Jsme schopni vám nastavit chod hotelu, anebo navrhnout dílčí nápravy a zdokonalení jednotlivých úseků.
02. gastronomy

hladký gastroprovoz

Většina našich spolupracovníků je dlouholetými praktiky. Naše zkušenosti jsou přímo z provozu, ne z televizních pořadů, nebo jen z odborných knížek. Máme zkušenosti z mnoha úspěšnými vlastími projekty.
03. management

najdeme správný postup

V našich řadách je několik vedoucích pracovníků na různých postech v oblasti hospitality. Naší předností je vedení lidí formou demokratického řízení s vysokým poměrem empatie vůči kolegům. Naším cílem je vždy vybudovat loajální tým zaměstnanců.
04. culinary rules

poradíme s nabídkami

Poskytnem kompletí servis podpory prodeje nastavený na míru vašemu podniku. A to od výběru sortimentu, nastavení cen, výpočet foddcost,  definování alergenů a v neposlední řadě je samozřejmostí konečné graficé zpracování všech nabídkových lístků ve velice vkusné formě korespondující s vaším podnikem.
05. profesionals

profesionalita

Vedení lidí má svá úskalí kdy je nutné začít vždy nejprve sám u sebe. Školíme, mentorujeme a vedeme zaměstnance  k vyšším výkonům a přitom nezapomínáme na empatii mezi kolegy. Velice záleží na přístupu vašich zaměstnanců, jak budou zákazníci vnímat celý Váš projekt. Jsou to především Vaši zaměstnancí, kteří by se měli chovat profesionálně.
06. feedback

audit

Audit Vašeho podniku Vám může potvrdit, že děláte vše správně. Nastavením mystery shoppingu zjitíme ve Vašem podniku, jak to ve skutečnosti je. V případě nedostatků Vám navrhneme řešení. Sestavíme optimální postupy a zpracujeme standardy. Audit povede k nápravě nápravě. Připravíme vše v souladu s legislativou a mnoho dalšího.
Věříme, že se děláte vše podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, ale všichni známe pojem provozní slepota.
My Vám pomůžeme “otevřít oči”.