Uživatelský prožitek

Pojem Uživatelský prožitek | UX | 2023

User experience design / User interface design

User Experience Design / Design uživatelského prožitku (Uživatelský prožitek)

Je to široký pojem, který vysvětluje všechny aspekty lidské zkušenosti se systémem. Tato zkušenost zahrnuje jak rozhraní, grafiku, design, i fyzickou interakci a například manuál.

Návrh uživatelského prožitku (UX) je proces, které týmy navrhující procesy používají k vytváření produktů, které uživatelům poskytují smysluplný a relevantní užitek. Celé to zahrnuje návrh procesu pořízení a integrace produktu, včetně aspektů značky, designu, použitelnosti a funkce.

Pokud by stalo, že vám nějaká terminologie nebude úplně známá, podívejte se prosím do našeho slovníku pojmů pro SEO, anebo MARKETING, které stále doplňujeme.

To, co návrháři UX dělají, přesahuje UI

# 1

UX – „Uživatelský prožitek“ se často používá zaměnitelně s pojmy jako „Návrh uživatelského rozhraní“ a „Použitelnost“. I když jsou použitelnost a design uživatelského rozhraní (UI) důležitými aspekty designu UX, tak jsou ve skutečnosti jeho podmnožinami. UX pokrývá širokou škálu dalších oblastí. Designér UX se zabývá celým procesem získávání a integrace produktu, včetně aspektů značky, designu, použitelnosti a funkce. Je to příběh, který začíná dávno předtím, než se zařízení vůbec dostane do rukou uživatele.

Produkty, které poskytují skvělý uživatelský prožitek, jako je například iPhone, jsou navrženy tak, že je dokonalý užitek nejen z použití produktu, ale také na celý proces už od jeho pořízení, po celou dobu vlastnictví a nezapomíná se i na případné řešení problémů, či reklamací. Tím naznačuji, že designéři UX se nezaměřují pouze na vytváření produktů, které jsou použitelné, ale berou velký ohled na další aspekty uživatelské zkušenosti. Myslím tedy pocity, radost, efektivita a zábava. Výsledkem je takovýto dlouhý text o jednom rozhraní, protože neexistuje jediná správná definice na UX. Pokud bych to mohl shrnout do jedné věty, tak že dobrá UX je taková, která splňuje potřeby konkrétního uživatele v konkrétním kontextu, kde produkt používá.

UX designér u produktu zvažuje CO, JAK a PROČ?

# 2

Jako designér UX musíte u produktu zvažovat proč, co a jak, aby byl produkt přívětivý při používání. Je potřeba uživatele přesvědčit kvalitami produktu, proto, aby uživatele motivoval k přijetí produktu. Aby uživatele přesvědčil, že chce na tu danou funkci jen tento produkt, a ne jiný. Ovšem, nejen funkčnost je prioritou, protože stejnou váhu má i estetická stránka návrhu. A v neposlední řadě je tu hladký chod v podobě dokonalého softwaru. To vše je dokonalý zážitek, který uživatel očekává.

Níže jsou uvedeny některé z povinností návrháře UX:

 • Strategie
 • Analýza
 • Prototypování
 • Wireframing
 • Testování
 • Koordinace s návrháři a vývojáři (UI) uživatelského rozhraní
 • Údržba
 • Optimalizace

UX design je široký pojem, ale cílem je propojit požadavky podnikání s potřebami uživatelů prostřednictvím procesu výzkumu a vývoje, který je přínosný pro obě strany. Návrháři UX se snaží, aby byl web užitečný a aby bylo pro uživatele snazší vyhovět jejich potřebám.

UX design je zaměřený na uživatele

# 3

Vzhledem k tomu, že UX design zahrnuje kompletní cestu, je to multidisciplinární obor, ve kterém designéři UX pocházejí z různých prostředí, jako je vizuální design, programování, psychologie a interakční design. Navrhnout UX pro uživatele také znamená, že musíte stále zohledňovat celé spektrum překážek a přizpůsobení mnoha fyzickým omezením potenciálních uživatelů. Jako je například čtení malého textu, omezení pohybu u malých dětí, či naopak u starších uživatelů a mnoho dalšího.

Typickým úkolem designéra UX je často uživatelský průzkum, vytváření virtuálních uživatelů, navrhování drátěných modelů a interaktivních prototypů. A to vše pro možnost testování těchto návrhů produktu.

Tyto úkoly se mohou vždy lišit podle zadání. Je potřeba, aby designéři byli „obhájci“ uživatelů. Je nutné, aby udrželi potřeby uživatelů jako středobod veškerého úsilí o návrh a vývoj.

Informace

Responzivní web design (anglicky Responsive web design) je pojem známý přibližně od roku 2010. Jedná se o způsob stylování HTML dokumentu, které zaručí, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, tablety atd.).

Návrh zaměřený na uživatele se neustále / opakovaně vrací zpět k zákazníkovi, na kterého se stále soustředí všechen návrh a vývoj.

Proč se vzdělávat v UX?

# 4

Důvody, proč se designer učí UX, jsou různé.

 • Vývojáři.

Vytvořili jste si vlastní aplikaci, ale pokaždé, když si ji někdo stáhne, má problém ji použít. A pokud vám to říkají vaši uživatelé, pak víte, že je to opravdu špatné.

 • Grafici a návrháři UI.

UX je nejpřirozenější sada dovedností, které můžete přidat do své části „co umím“ v kariéře. UX potřebuje spousta zaměstnavatelů, učit se UX je tedy jasná výhra.

 • Vedoucí projektů.

Při vedení těchto projektů jste již jako 25% UX designér. Proto by mělo smysl se v tomto oboru ještě více zdokonalit.

 • Podnikatelé a majitelé.

Už i proto, že víte lépe, jak by se váš produkt, vaše aplikace stala realitou.

Mimochodem, je tu místo pro nás všechny. Lidé jsou složití, jsou jako malé kousky emocí, hodnot, přání a potřeb.

Snažíte se navrhnout něco, co máme rádi? Ač se to nezdá, i někdy iracionální myšlení může posunout produkt blíže k cíli. Je to takzvaný druhý pohled, druhý pohled na věc, kterou by odborník řešil standardně, ale laik dokáže najít originální cestu. A ta když funguje, je revoluční.

Shrnutí UX

# 5

Není nutné být hned UX specialista. Systematickým aplikováním principů dobrého UX designu na své projekty, zjistíte, že vytváříte dokonalejší, lepší a efektivnější aplikace a weby. Cílem dobrého UX je navádět uživatele k datům, cílům, produktům, informacím, které chtějí a tedy jim to vše poskytnout a to v příjemném funkčním prostředí. Pokud bude UX dobrý, uvidíte to na pozitivním feedbacku od uživatelů.

Proto se stále ptejte sami sebe: „Mohu to ještě více zdokonalit?“.

Zde se můžete o článek podělit:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Skype
Rozdíl mezi UX a UI linka na web