off-page-seo-bearhugs

Off-Page SEO 2023

Vše pro správnou správu webových stránek.

Off-Page SEO v roce 2023: To, co byste měli vědět pro správnou správu webových stránek.

Off-page SEO je mocná taktika, která hraje velikou roli při dosahování vyšších pozic ve vyhledávání, například na Googlu, Seznamu apod. Tato taktika vám tedy pomáhá, aby lidé poznávali, vyhledávali a kupovali vaši značku. Off-Page SEO vás tedy donutí se pohybovat mimo rámec vašich vlastních webových stránek, což je jeho podstata.

V případě, že vás tako disciplína zajímá, pokračujete ve čtení. Já pevně doufám, že se dozvíte nějaké informace ohledně toho, jak zlepšit vaše výsledky vyhledávání vašich stránek, a to nejen pro Google. Tím by se vám mělo podařit podpořit růst prodeje ve vašem digitálním prostoru, nebo zvýšit povědomí o vaší značce.

Pokud nevíte, co je SEO, podívejte se prosím tady. https://bearhugs.cz/seo/

Některé pojmy, se kterými se můžete v textu setkat jsou vysvětleny v našem slovníku SEO pojmů.

Co je „Off-Page SEO“?

# 1

Co tedy to Off-page SEO je, a jakou souvislost má s webem vaší firmy? Off-page SEO je zastřešující termín pro nepřímé akce související se SEO zaměřené na posílení webu na síti, ke kterým dochází mimo zmíněný web.

Existuje široká škála technik, které lze použít k tomu, aby váš online podnik získal výhodu nad konkurencí. Off-page SEO zvyšuje hodnocení domény vašeho webu v pozicích umístění Googlu a podobných vyhledávačů. Jedná se získávání odkazů. A nejen to.

Mnoho odborníků považuje externí optimalizaci za ještě důležitější než interní nebo on-page SEO. Ovšem obojí je zásadní, pokud jde o propagaci a SEO.

Proč se o Off-Page SEO zajímáme?

# 2

No především proto, že Google používá pro hodnocení stránek více než dvě stě faktorů. Je tedy obtížné hodnotit pouze a na základě obsahu. Tedy proto máme Off-page SEO. Když Googlu sdělíte, co si o vás a vašem webu myslí ostatní, pomůžete mu určit, do jaké míry je váš obsah pro uživatele relevantní. A to je jedním z klíčových důvodů, proč je získávání odkazů z kvalitních webových stránek tak zásadní.

Stránky s nejvyšším hodnocením mají více zpětných odkazů než stránky s nižším hodnocením (vyloučíme-li adresy URL s nulovými zpětnými odkazy).

off-page-seo-ahrefs

Odkaz na studii od AHREFS, kde byla data uvedená v grafu získána.

Jak vidíte, existuje přímá úměra mezi počtem zpětných odkazů a hodnocením vaší webové stránky.

Informace

Atribut Hreflang, v našem případě Hreflang tag informuje vyhledávače jako je Google, Seznam, jaký jazyk používáte na konkrétní stránce. Tedy pokud máte vyhledávač nastaven na češtinu, může tuto stránku relevantně nabídnout uživatelům s češtinou. Je to podle uživatele, který vyhledává v určitém světovém jazyce.

Rozdíl mezi On-Page, Off-Page a Technickým SEO

# 3

Mezi hodnotícími faktory používanými k hodnocení webových stránek jsou nejčastěji uváděné pojmy On-Page SEO, Off-Page SEO a Technické SEO.

Pojďme si každý z těchto tří faktorů popsat a rozebrat:

 • On-Page SEO se týká SEO strategií používaných přímo na webových stránkách. Optimalizovaný obsah stránek pomáhá robotům vyhledávačů, kteří skenují webové stránky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby pochopili, jak užitečný je obsah vašich webových stránek pro uživatele, a porovnali jej s konkurenčními weby. Do této kategorie patří textový obsah, fotografie, meta tagy, odkazy.
 • Off-Page SEO pokrývá všechny SEO aktivity, které se odehrávají mimo hranice webové stránky. Linkbuilding/bodování odkazů je základem Off-Page SEO. Dále existuje mnoho dalších možností, které jsou realizovatelné mimo webové stránky, pro získání vyšších pozic ve vyhledávačích. Jsou to Marketing, PR, působení na sociálních sítích apod.
 • Technické SEO se zaměřuje na zlepšení procházení a indexování webu pomocí algoritmů Google. Zahrnuje zlepšení rychlosti, struktury, kanonizace adresy URL a další.
on-page-off-page-technicke-seo-bear-hugs

Poznámka k textu

Kanonikalizace / Kanonizace – z anglického „Canonicalization“ je proces, kterým se v informatice data, která lze vyjádřit mnoha různými způsoby, převádějí na jednu zvolenou „základní“ reprezentaci. V HTML je kanonizace prvek pomáhající předcházet problémům s duplicitním obsahem. Vložením prvku „canonical“ upřednostníte jednu stránky před ostatními stránkami se stejným, nebo velmi podobným obsahem na více URL adresách.

Pokud byste se snažili si vybrat mezi Off-Page, On-Page a Technickým SEO, tak je jako rozhodovat se, jestli si při stavbě domu postavíte střechu – stěny – nebo základy. V tomto prostě není na výběr! Pokud to myslíte vážně se zlepšováním hodnocení ve vyhledávači, musíte vynaložit shodné úsilí na všechny tři techniky a žádnou nevynechat.

To nejlepší pro Off-Page

# 4

Běžným omylem v oblasti SEO je, že aktivity související s odkazy jsou jediné, na kterých záleží. To je celkem omezený pohled. Ve skutečnosti algoritmus Google věnuje velkou pozornost širší řadě faktorů při vyhodnocování obsahu.

Linkbuilding vás samozřejmě může posunout hodně vysoko. Jen proč nevyužít široké škály dalších SEO nástrojů a strategií, které mohou podpořit vaše webové stránky a vaši značku.

umisteni-ve-vyhledavacich-off-page-seo

Odkazy jsou samozřejmě důležité, jelikož jim patří 42,6% z celkového poměru vlivu, ale nejsou jedinými důležitými hodnotícími faktory, na kterých záleží.

Při práci na Off-Page SEO byste měli pečlivě zvážit následující:

 • Vliv domény – při provádění činností mimo stránku musíte mít vždy na paměti důležitost této metriky. Doménová autorita, nebo jednoduše DA, hodnotí výkon a kvalitu webových stránek. Pokud zpětný odkaz vede z webové stránky s vyšší DA na webovou stránku s nižší DA prostřednictvím odkazu „do-follow“ (probereme níže), pomáhá to webové stránce s nižší DA získat lepší hodnocení stránky a posunout se v SERP.

Informace

SERP – akronym z anglického „Search Engine Results Page“. Přeloženo do češtiny jako Stránka výsledků vyhledávání. Je to odpověď internetového vyhledávače jako například Google, či Seznam na zadaný dotaz do internetového vyhledávače uživatelem. Akronym je velmi často používán s optimalizací pro vyhledavače (SEO).

 • Relevantnost – získávání odkazů z webů s vysokým DA je správnou cestou. Proto je velmi důležité si udržet relevantnost obsahu webových stránek, na který odkazujete.
 • Návštěvnost webových stránek – v případě, že směrujete na odkazy mimo stránku, jako například zveřejňování příspěvků na fóru, odkazování na blogery atd., musíte zjistit, jakou návštěvnost tyto stránky/lidé mohou přivést směrem zpět k vám.
 • Typ odkazu (Link Type) – zde máme dva hlavní typy odkazů, které se podílejí na budování odkazů nebo propagačních činnostech. Určitě se to tay na stránkách už někde objevilo. Jsou to Do-Follows a No-Follows odkazy.
  • Odkazy Do-Follows – anglicky „Do-Follows Links“ – odkaz Do-Follow je výchozí typ odkazu, který umožňuje robotům Google, Seznam, nebo spiderům, botům předávat hodnotu odkazu, nebo webové stránce, na kterou odkazuje. Google sleduje počet Do-Follow odkazů a zároveň množství samostatných domén, ze kterých se pak získávají data/počet návštěv. Čím větší je počet odkazů Do-Follow z více, a především relevantních zdrojů, tím větší je hodnota, která je předávána.
  • Odkazy No-Follows – anglicky „No-Follows Links“ – Typ odkazu No-Follow znamená, že roboti Google, nebo prohledávače, nebudou takové odkazy „následovat“ a nebudou je indexovat. A tedy nebudou předávat žádnou hodnotu stránce, na kterou je odkazováno. Tyto nesledované odkazy nebudou mít žádný vliv na vaše hodnocení ve vyhledávání. No-Follows odkazy byly zavedeny ve snaze zastavit webový spam.

Jak udělat Off-Page SEO pro One-Page (jednostránkové) weby?

# 5

Pokud máte „malý“, dnes velmi populární jednostránkový web a s malým obsahem, je pro vás vytváření odkazů mimořádně důležité, protože možnosti optimalizace na stránce jsou omezené. V tomto případě je dobré vložit veškerou snahu do vztahů, které posílí online přítomnost vašeho podnikání, nebo značky.

Zde je několik účinných způsobů, jak daného lze dosáhnout:

 • Přátelé a rodina – každý z nás má spoustu přátel, nebo všichni máme rodinu. Pokud tedy někdo z vašeho okolí má vlastní blog, proč jej nepožádat, aby do svého bloku vložil odkaz na váš web, nebo e-shop? Téměř 80% uživatelů internetu čte články a blogy. Tedy touto cestou je to zřejmě nejjednodušší. Proč to nevyužít?
 • Místní noviny a tiskoviny – v případě, že jste firmou na menším městě, anebo i na venkově, je velmi pravděpodobné, že většina obyvatel sleduje místní periodika. Tedy propagace vašeho podnikání bude mít touto cestou větší účinek. Propagace webových stránek, nebo vašeho e-shopu touto cestou je dobrá cesta a většinou inzerování v lokálních médiích není finančně náročné, a k tomu podpoříte místní ekonomiku. Ať už tedy reklamou, nebo článkem publikovaným v místních novinách vyhraje každý: noviny získají nový příběh, vy se více zviditelníte a čtenáři se dozvědí o vašich nabídkách.
 • Vaši obchodní partneři – zde opět vycházíme z osobních vztahů, které jste navázali se svými dodavateli, výrobci, maloobchodníky, exportéry a dalšími obchodními partnery. Jednoduchý požadavek na přidání odkazu na váš web na jednu z jejich stránek vám může pomoci vybudovat silnější profil zpětných odkazů. Oni i ostatní obchodní partneři uvítají tuto službu z vaší strany. Opět vyhraje každý.

Kontrolní seznam pro Off-Page SEO

# 6

Co je tedy nejdůležitější součástí Off-Page SEO?

Pojďme se podívat na tento seznam Off-Page SEO a zároveň zjistit, jak jej nejlépe začlenit do marketingového plánu.

8-efektnich-off-page-seo-procesu

Existuje několik klíčových Off-Page SEO taktik, které lze použít k účinnému zvýšení hodnocení webových stránek.

 • Marketing na sociálních sítích

Zatímco sociální média nemají přímý, okamžitě viditelný vliv na SEO, je marketing na sociálních sítích založen na jednoduchém principu. A to na tom, že čím více je váš web zmiňován na různých sociálních platformách, tím lepší je vaše umístění.

 • Jak jsou sociální média propojena se SEO?

Vyhledávače nevnímají sociální média jako silný hodnotící faktor, ale přesto mohou výrazně ovlivnit SEO. Existuje několik způsobů, jak SMM zlepšuje SEO:

 • SMM zajišťuje efektivní distribuci vašeho obsahu na více distribučních míst.
 • Zvyšuje reputaci a uznání vaší značky.
 • SMM pomáhá zvýšit vaše lokální hodnocení SEO.

Informace

SMM – akronym z anglického „Social Media Marketing“. Česky jednoduše „Marketing sociálních médií“. Cílem SMM je zajistit kvalitní návštěvnost vašich webových stránek, vstupních stránek a blogů, přimět je, aby s vámi interagovaly, a v konečném důsledku zvýšit příjmy se sledovatelnou návratností investic (ROI).

Více o rozdílech a hlavních charakteristikách SEO – SEM -SMM najdete zde.

Chtěl bych připomenout, že sociální sítě nepřispívají přímo k ovlivnění SEO. Mají ovšem nepřímý vliv. Jak tedy pro začínajícího, a vlastně i zkušeného obchodníka, mělo by být jasné, že čím více uživatelů bude sdílet váš obsah, tím lépe. Čím více pozornosti na sociálních sítích vaše nabídky získávají, tím větší je přímou úměrou i rozšíření povědomí o vaší značce. A to vede k většímu počtu vyhledávání vaší značky, což právě zlepšuje váš výkon SEO. Zde je nejdůležitější skutečně vytvářet zajímavý obsah, který dokáže přimět více lidí, aby se o vás a vaše produkty, anebo služby skutečně zajímali. Takto snadnou cestou budujete skvělou online přítomnost a pověst vaší značka, produktu atd.

socialni-media-off-page-seo

Váš výkon SEO lze výrazně zvýšit aktivní účastí na kanálech sociálních sítí.

 • Blogování

Jedna z nejvýhodnějších Off-Page SEO aktivit je účast hostů v blogu, nebo blogování na jiných webech, které vám umožňují vybudovat si jak odkazy, tak svou reputaci. Kdykoli vystupujete jako host, jako bloger na jiném webu nebo blogu, tak tento jiný web vám umožní vložit do příspěvku, nebo životopisu autora odkaz, který vede zpět na váš vlastní web. Je to opět jedna z cest, jak zvýšit povědomí o značce, protože se bude nyní objevovat na novém místě.

Hostování v cizím blogu lze rozdělit do těchto jednoduchých kroků:

 • Pokuste se sestavit seznam o online prostorech a případných možných komunit v rámci vašeho okolí, nebo tématiky související s vaším podnikáním, a tedy které by vám umožnili hostovat, nebo by měli zájem publikovat příspěvky třetích stran.
 • Prozkoumejte obsah, témata okolních webů a hlavní uživatelskou základnu každého webu. Podívejte se na sociální sítě těchto webů, abyste dokázali rozpoznat publikum, na které potřebujete cílit.
 • Udělejte si seznam možných nápadů na obsah, které by bylo vhodné publikovat a přímo, nebo nepřímo tematicky korespondovalo s vaším webem, nebo druhem podnikání. Tím lépe naleznete to správné publikum v souladu s vaší značkou.
 • Obraťte se na webmastera nebo editora webu, prezentujte jeden ze svých nápadů a dohodněte se na vhodné a reálné prezentaci.

 

 • Budování odkazů (Link Building)

Toto je nejdiskutovanější aspekt digitální propagace, a to z dobrého důvodu. Pokud jsou všechny ostatní věci rovné, tím efektivněji je možné stránku propagovat pomocí odkazů, a přímo s tím koresponduje vyšší umístění v SERP.

V následujícím období příštích let můžeme v Link Buildingu očekávat následující trendy:

 • Čím obtížnější je získat odkaz z webu, tím efektivněji bude fungovat.
 • Se správným přístupem funguje jakákoli metoda získávání odkazů, včetně dosahu, blogů, tiskových zpráv a také odkazů ze vzdělávacích (.edu) a vládních (.gov) webových stránek a davového marketingu.

Informace

Davový marketing – z anglického názvu „Crowd Marketing“, je hloubková analýza cílové skupiny a je použita pro konkrétní marketingový objekt. Je především zaměřena na sociální sítě, blogy, různá tematická fóra a například dotazníky s výběrem odpovědí. Je to opět úsilí prováděné ve webovém prostředí za účelem zviditelnění produktu, nebo značky.

 • Co se týká Linkbuildingu, jediným jistým způsobem, jak zjistit, co na vašem vlastním webu funguje a co ne, je pokus úspěch a omyl.

Nebojte se experimentovat! Nejhorší, co se může stát, je, že se nemusíte objevovat ve vyhledávání tak často a vysoko, jak byste chtěli. Ale když budete dobře analyzovat výstupy, vždy to dokážete obratem napravit. A je také důležité si uvědomit, že nic není špatně. To, co může dobře fungovat na oblečení, nemusí například vůbec fungovat na prodej jídla atd.

linkbuilding-off-page-seo

Vybudování silného a „čistého“ profilu zpětných odkazů je zásadní pro úspěšné a dlouhodobé SEO.

Typy odkazů pro Off-Page SEO

# 7

Odkazy jsou jedním z důležitých prvků Off-Page SEO. Možná jsou úplně nejdůležitější. Než se ale pustíte do budování zpětných odkazů, měli bychom lépe porozumět různým typům odkazů, no a také mnoha kritériím, která ovlivňují hodnotu odkazů na vašem webu.

Tři hlavní typy odkazů jsou:

 • Přirozené odkazy – Natural Links

Přirozený odkaz přichází na váš web přirozeně. To znamená, že jste vlastně nemuseli udělat ve své podstatě zvláštního na jeho získání. Nejobvyklejší způsob získání přirozeného odkazu je, že osoba, která vás zmínila na jiném webu, se tímto jednoduše rozhodla propojit s vaším webem. Důvod může být proto, že sleduje vaši značku, nebo váš obsah, nebo vás objevila pomocí Googlu, nebo Seznamu. Ať už je důvod jakýkoli, tak uživatel webu považoval váš obsah za hodnotný, a tedy si obsah zasloužil sdílení. Takový úspěch je žádoucí.

 • Vestavěné odkazy – Built Links

Vytvořený odkaz přichází na váš web z blízkého okolí. Tento odkaz jste získali například oslovením jiných webů, jejich webmasterů, blogerů, či vydavatelů a novinářů. Patří sem i propagace pomocí reklamní kampaně. Už když jste tvořili tento odkaz, doufali jste, že bude pro někoho přínosný. Takto jste opět poskytli užitečné informace, vytvořili jste hodnotný obsah a uživateli jste poskytli přínosné informace, a tyto informace lidem pomohly objevit vaši firmu.

 • Vytvořené odkazy – Created Links

Vytvořený odkaz je generován z vlastních příspěvků na blozích, fórech, adresářích nebo tiskových zprávách. Tato Off-Page SEO taktika může být považována za Black-hat SEO praktiku, což je ve světě SEO v podstatě zapovězená cesta a může negativně ovlivnit pořadí ve vyhledávačích. Tedy pravý opak toho, o co se snažíme. Při vytváření odkazů se musíte zaměřit na přirozené nebo vestavěné odkazy.

 

Vytváření profilu zpětných odkazů

Vyhledávače sledují nejen množství a kvalitu odkazů, ale také jakou rychlostí se zobrazují.

Chcete-li dosáhnout zvýšení (a nikoli snížení) pozic v hodnocení v SERP, mějte na paměti tyto dvě věci:

 • rychlost, jakou roste počet odkazů,
 • a stáří vašeho webu.

Zde je několik tipů:

 • Důležité je postupné zvyšování – pokuste se postupně, systematicky po částech zvyšovat počet odkazů. Prudké skoky v počtu odkazů obecně mohou poškodit Off-Page SEO.
 • Máte novou webovou stránku? Nespěchejte do Linkbuildingu – opět platí, pokuste se postupně, po troškách, zvyšovat počet odkazů. Vyhledávače nedůvěřují mladým webovým stránkám a často je „pesimizují“, což znamená, že snižují jejich pozici v SERP. Začněte vytvářet odkazy po malých částech a to přibližně tři měsíce po spuštění vašeho webu.

Sociální Bookmarking

# 8

S tímto názvem se zřejmě často nesetkáte. Abychom si hned na začátku raději řekli, o co se vlastně jedná. Social bookmarking je metoda, která pomáhá uživateli internetu při ukládání, organizování, vyhledávání a správu záložek – tedy „bookmark“ webovek na internetu. V tomto systému uživatelé ukládají odkazy/linky na webové stránky, které si chtějí zapamatovat, nebo také sdílet s ostatními uživateli.

Social bookmarking je tedy proces ukládání webové stránky, takže ji můžete kdykoli v budoucnu opětovně navštívit. Nástroje pro vytváření záložek na sociálních sítích se ovšem liší od záložek v prohlížeči, především protože je lze prohlížet a zároveň sdílet s kýmkoli online, kdo má přístup k vašemu obsahu. Mezi nejznámější příklady takových nástrojů patří YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Dribble, We Heart It, Reddit a mnoho dalších.

socialni-site-bear-hugs-social

Social bookmarking je silný nástroj SEO, který zvyšuje návštěvnost vaší domény.

Výhody sociálního Bookmarkingu

Sociální Bookmarking je efektivní SEO strategie, která může zvýšit vaši online viditelnost a návštěvnost vašich webových stránek. Tady si popíšeme, jak:

 • Zpětné odkazy – Backlinks: Kdykoli se váš obsah objeví na webové stránce pro ukládání záložek, vytvoří se zpětný odkaz. Zpětné odkazy jsou, a vždy byly, hlavní metrikou pro hodnocení webové stránky.
 • Odezvy ze sociálních sítí: Když Google, Seznam, Bing, Yahoo a další chtějí určit, jak významný a populární je vaše webová stránka, podívají se na vaše signály ze sociálních sítí. Za jeden z takových faktorů jsou tedy považovány i záložky ze sociálních sítí.
 • Návštěvnost webových stránek: Záložky mají přímý vliv na hodnocení, a proto vám mohou generovat návštěvnost. V případě, že se vaše společnost objeví na některém ze stránek se záložkami je pravděpodobné, že následují založený odkaz, a tedy navštíví přímo váš web.

Influencer Marketing

# 9

Tento typ marketingu se opírá o propagaci produktu, nebo služby důvěryhodným odborníkem. V IT se můžete například setkat s pojmem Geek (pojem Geek ovšem není jen pro počítačové technologie). Influencer je tedy propagátor a měl by pro daný obor mít dostatečné, a především relevantní znalosti. Čím je tedy influencer známější a uznávanější v určitém oboru, tak jeho publikum ho v přímé úměře uznává, a tím jsou jeho doporučení opravdu významná pro SEO a i Marketing.

Informace

Geek: novodobý termín z angličtiny. Geek označuje osobu, většinou z oblasti IT, ale nejen z ní, která je v určitém oboru na vysoké znalostní úrovni. Geek je velmi zapálená osoba pro specifické oblasti a dokáže vyřešit i obtížné problémy v rámci dané problematiky.

Jak Influencer Marketing funguje?

Jak jsem již popsal výše, influencer ovlivňuje na sociálních sítích své oddané následovníky, u kterých je mnohem pravděpodobnější, že budou i masivně investovat do konkrétního produktu, anebo služby. Podle popularity influencera a podle jeho odbornosti je možné naprosto dokonale cílit na požadované publikum.

Tím, že navážete spolupráci s influencery, si ve své podstatě zajistíte vysoký úspěch, kdy dokážete oslovit tisíce až desetitisíce uživatelů, kteří je se zajímají o určitou vaší zájmovou oblast, a vy jím takto pošlete naprosto jasný signál „tady jsem“ prostřednictvím osoby, která si ve vašem oboru vysloužila určitý stupeň důvěry.

Vysvětlení pojmu

Influencer marketing bychom mohli popsat tak, že v digitálním světě, jako je internet, jsou veřejně známé osobnosti, které svým vlivem mohou propagovat váš produkt, nebo službu. Tento způsob propagace, nebo možná marketingu, je v současné době stále populárnější. Nejen ve světě, ale i u nás má stoupající tendenci a je stále známější a zároveň oblíbenější. Na druhou stranu, je vždy důležité zvážit, jakou propagátorskou minulost má daný influencer, aby propagace nebyla kontraproduktivní. Influenceři působí na své publikum v první řadě vždy přes sociální sítě, takže posoudit, jestli je Influence vhodný pro naší propagaci si lze snadno ověřit.

Pokud máte potřebu se po nějakém influencerovi poohlédnout, tak buď přímo na sociálních sítích. Další možnost je zkusit například portál LAFLUENCE.

Pokud bychom měli vyzdvihnout určitou míru důvěry v produkt, nebo značku, tak důvěra zákazníků vůči influencerum je přibližně na stejné úrovni, jako doporučení rodiny, nebo blízkých přátel. Dá se tedy předpokládat, že váha doporučení, a vlastně veřejného doporučení na sociálních sítích určitého produktu, či služby má velkou váhu. A pro vaše obchodvání ve virtuálním světě může být zásadní!

Propagace brandu/značky

# 10

Pokud mohu doporučit, o povědomí o značce jsem věnoval jednu celou stránku, tak pokud byste se chtěli o povědomí vaší značky/brandu dozvědět více, tak se prosím podívejte zde.

Budování povědomí o značce je velmi významné jak pro SEO, tak i pro Marketing. O tom asi není pochyb. Všichni začínající podnikatelé, nové společnosti, ale i zaběhlé firmy by se měli aktivně snažit zvýšit svou online autoritu a propagovat svou značku.

Otázkou asi je, jak přesně se prolíná povědomí o značce se SEO a čím lze měřit úspěšnost vašeho snažení?

Jednou z klíčových metrik ke sledování je vyhledávání značek. To je, když lidé vyhledávají přímo vaši značku ve vyhledávačích, Googlu, Seznamu, a hledají konkrétní názvy vašich produktů nebo název vaší značky, nebo například i domény. Nárůst počtu vyhledávání vaší značky znamená, že jdete správným směrem.

Pečlivá práce na budování značky pomáhá algoritmům Google porozumět a vyhodnotit vaši důvěryhodnost. Jedním z přímých pozitivních důsledků budování značky může být, že na vaše webové stránky přitahujete stále více lidí, aniž byste proaktivně zvyšovali své úsilí o budování odkazů. Přirozené vyhledávání je to nejlepší pro SEO jako takové.

Lokální SEO

# 11

Lokální SEO je samostatné odvětví SEO, které si zaslouží vlastní prostor. Abyste pochopili, jak důležité je lokální SEO, chtěl bych uvést, že podle Googlu, je ze všech provedených hledání ve vyhledávačích celých 46 % vyhledávání na Googlu s lokálním záměrem. Je to i tím, že mnoho vyhledávání se provádí přímo přes Google Maps. Lokální, někdy místní SEO je postup optimalizace webových stránek za účelem zvýšení návštěvnosti, potenciálních zákazníků a opět i o povědomí o značce z místního vyhledávání. Mezi běžné úkoly spojené s místním SEO patří vyhledávání místních klíčových slov, optimalizace firemního profilu ve službě Moje firma na Googlu (Google My Business), nebo Firmy na Seznamu. Po analýze chování uživatelů během bilionů vyhledávání Google přišel na to, že lidé hledající určité typy firem potřebují výsledky ze svého bezprostředního okolí. Algoritmus místního vyhledávání Google proto zahrnuje faktor blízkosti, což je skvělý způsob, jak říci, že Google bere v úvahu vaši polohu, když hledáte místní klíčové slovo (dotaz s místním záměrem). K tomu dochází, i když hledající nezahrne do vyhledávání název města nebo „v mém okolí“.

Lokalizovaný obsah a popularita místních odkazů jsou faktory, které ovlivňují vyhledávací algoritmy Googlu. Je tedy důležité vytvořit „místní“ stránky pro každé z míst vašeho podnikání. A to především, pokud podnikáte na více místech. Takže při protěžování značky, které jsme si popsali výše bychom měli zahrnout nejen vaše obchodní jméno/značku, ale také podrobnosti, jako je adresa a telefon (tzv. pevnou linku, která dokáže určit místo díky své předvolbě). A nezapomeňme také na optimalizaci meta popisy a dodržováním osvědčených postupů SEO. Posílení lokálního vyhledávání je jistý způsob, jak si zvýšit konverze.

Hodnocení zákazníků - recenze

# 12

Při práci na Off-Page SEO nemůžeme opomíjet důležitost zákaznických hodnocení. Recenze vedou k tomu, jak vaši značku vnímají uživatelé internetu a zároveň s tím se zvyšuje, nebo snižuje hodnocení ve vyhledávačích. Navíc pozitivní online reputace vede k lepším konverzím. Vracející se uživatelé jsou jedním z faktorů chování, které zvýší vaši důvěryhodnost v posuzování vyhledávačů. Mezi nejznámější stránky, na kterých se sdílí a vytvářejí nejčastěji recenze jsou Google, Yelp a Facebook. Pak jsou i stránky, nebo aplikace, které jsou speciální a zaměřují se na určité odvětví, nebo obory. Jsou to například Booking, TripAdvisor, Superpages. Ale tady nezapomínejte ani na vaše vlastní webové stránky. Záložka „řekli o nás“, nebo i klasické hodnocení u produktů má své opodstatnění. A k tomu se tím dostáváme i do povědomí zákazníkům, se kterými přímo můžete interagovat. Ale to jsem odbočil do On-Page SEO, tedy to sem tak úplně nepatří.

Existují čtyři efektivní způsoby, jak přimět zákazníka k napsání recenze:

 • Požádejte – tak asi nejzákladnější princip. Pokud to okolnosti dovolují, tak si o recenzi jemným způsobem požádat, buď při nákupu, nebo v potvrzovacím e-mailu, na stránkách sociálních sítí apod.
 • Soutěžte – také celkem běžný způsob. Vyzvěte publikum, že ten, kdo napíše zajímavou, nebo rozsáhlou recenzi dostane nějaký bonus, například dopravu zdarma apod.
 • Slevujte – dost podobné předešlé metodě. Nabídněte za provedenou recenzi slevu na další nákup v nějakém % z ceny.
 • Vyzvěte – upřímnému přání. Tohle je také zřejmé, pokud nabízíte produkt, nebo službu výjimečné kvality, lidé o tom budou chtít mluvit.

Důležité je, dodržet nabízené bonusy. Nejde tedy jen o to, získat recenzi, ale dodržet pravidla, která k dané výzvě nabídnete. V případě, že byste pravidla v průběhu akce změnili, nebo slíbené odměny nedodrželi, mohli by následky mít opační efekt.

Na závěr k zamyšlení

Nyní, když jste dostali odpověď na otázku „co je Off-Page SEO“, tak neomezujte své úsilí v oblasti digitálního marketingu a SEO na standardní aktivity, jako jsou odkazy nebo blogování na vašich webových stránkách. Vaše webové stránky jsou nedílnou součástí neustále se vyvíjejícího internetového světa, kde vás Google neustále hodnotí a hodnotí. Díky neustálým aktualizacím algoritmů Google je nyní kvalita obsahu důležitější než kdykoli předtím. To pro vás a nás vlastně znamená, že se musíte potýkat se spoustou nových a velmi dobrých konkurentů.

Sečteno a podtrženo, vaším nejlepším postupem je pokračovat v posilování technického výkonu vašeho webu a vytvářet originální obsah, smysluplné články, vytvářet videa atd., jen nezapomenout, že tady to nekončí. Vlastně naše práce nikdy nekončí. Webové prostředí je živý organismus a stále se vyvíjí, mění a roste.

Kdykoli jde o Off-Page SEO – myslete ve velkém, myslete odvážně!

Zde se můžete o článek podělit:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Skype
Line Orange