MARKETING

Vysvětlení marketingových pojmů

Poslední aktualizace 02/02/2023

Sdílej...

Marketingový slovník

MARKETINGOVÝ SLOVNÍK

2023

A    B    C    D    E    F    G    H   Ch    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Slovník pojmů pro internetový MARKETING

A a

Affiliate Marketing

Affiliate marketing, nebo partnerský marketing, a můžeme se setkat i s pojmem provizní. Princip je v tom, že jedna firma produkt dodává, prostřednictvím affiliate partnerů tento produkt propaguje pomocí stránek affiliate partnerů, a ti za to dostávají provizi z prodeje. Provize jsou z větší části předem dohodnuté ve smlouvě, buď to je procento, pevná částka za prodaný produkt apod.

Například affiliate marketing je spolupráce s lidmi, kteří jsou více sledováni na kanálu YouTube, nebo některé sociální síti a jsou za to následně odměňováni. Principem je, že je toto zveřejněné video, veřejný post, odborný článek apod. spojen s odkazem, nebo reklamou, či přímým doporučením produktu, tak za tento následně vzrostou tržby.

Princip fungování

 1. Klient přes doporučení, odkaz, projde přes webovou stránku Prodejce přímo k nákupu produktu prezentované Společnosti.
 2. Společnost se následně spojí s Klientem a ověří objednávku, nejčastěji pomocí e-mailu.
 3. Po potvrzení objednávky se uskuteční obchod mezi Klientem a Společností.
 4. V poslední fázi z úhrady uskutečněného obchodu Společnost vyplatí Prodejci.

AIDAS model

Je to strategie a název se skládá z akronymu anglických slov Attention, Interest, Desire, Action a Satisfaction. Jedná se o model postupného působení propagace s cílem nákupu zákazníkem.

 • Attention (pozornost) – upoutání pozornosti o produktu, či službě pro cílenou skupinu uživatele webových stránek.
 • Interest (zájem) – následně je potřeba vzbudit zájem, probudit u uživatelů touhu zjistit o službě, nebo produktu další podrobnosti.
 • Desire (touha) – přesvědčit uživatele, aby nejen toužil, ale aby začal mít potřebu službu, produkt prostě vlastnit.
 • Action (akce) – je to ten přelom, kdy se rozhodne a touha, potřeba se změní v proces nákupu. Naším úkolem je tuto akci uživateli co nejvíce ulehčit.
 • Satisfaction (spokojenost) – cílem je, aby se nám zákazník začal vracet, a nejlépe i někoho dalšího na webové stránky přivedl sebou. Je to důležitá část pro Remarketing.

Akvizice

Akvizice je proces získávání nových klientů. Akviziční kampaně můžeme ještě dělit na akviziční a retenční část. Retencí se myslí udržení stávajících zákazníků. Poměr stálých a nových klientů je nutné sledovat. Prvotním cílem akvizice je zaujmout online uživatele. Následně zájem přetvořit ve vztah prodeje a nákupu nového, tedy i stávajícího zákazníka. Nejčastěji k tomu slouží klasické online marketingové formy, tedy e-mailing, PPC, pop-up okna apod.

Analýza klíčových slov

Analýzou klíčových slov je zjišťování v prostředí internetu, jaká slova a jejich slovní spojení jsou používána uživateli webových stránek. Tato analýza nalézá konkrétní slova, slovní spojení, synonyma, a následně analyzuje jejich popularitu, hledanost a porovnává míru konkurence mezi těmito slovy. Již při samotném vzniku webové stránky je nutné brát ohled na použití těch správných slovních obratů s ohledem na jazyk návštěvníků. Tato analýza prostě pomáhá najít ta správná slova a jejich spojení pro lepší viditelnost a srozumitelnost vyhledávačů s uživateli.

Analýza jsou časově velmi náročné a obsahují práci s mnoha čísly, detaily a seznamy klíčových slov. Tato analýza je ovšem základním stavebním kamenem pro správné SEO.

B b

Banner

Z anglického „prapor“ nebo „plakát“, u nás se to někdy, nevím proč snaží překládat jako „reklamní proužek“ (…proč?) Banner není potřeba překládat. Je to druh grafické reklamy používaný v online marketingu a prezentovaní v internetovém prostředí, nebo  v softwarových aplikacích. Většinou má tvar obdélníku, někdy čtverce. Banner je obrázek, animace, případně interaktivní grafika umístěná kdekoli na obrazovce. Na stolních počítačích se většinou zobrazuje ve widgetech, nebo u okrajů. V mobilních zařízeních se zobrazuje buď ve spodní části, nebo uprostřed.

Brand

Brand je vlastně značka. Spojuje firmu, výrobce, prodejce, s okolím, spotřebitelem, zákazníkem. Brand je jako státní vlajka. Když jí vidíte, víte kde to je, co to je, co tam koupit, co tam je dobře, někdy i špatně. Brand usnadňuje, pokud je správně vytvořen, si pamatovat výrobek, nebo službu. K zapamatování vede cesta přes logo, barvy stránek, zvuky, slogany, animace, profil na sociálních sítích apod. Ale i hlubší pocity, kdy společnost prezentuje své pocity ke svému okolí, přírodě, lidem. Brand dělá i zákaznická podpora, majitel společnosti, výloha obchodu, reklamační proces…

C c

Cílová skupina

Pojmem „cílovka“ z anglického „target group“, nebo „target audience“ označujeme v marketingu předem určenou skupinu lidí, kterou potřebujeme oslovit a cíleně prezentovat marketingovou/reklamní kampaní. Prostě se zaměřujeme na potenciální zákazníky/čtenáře/uživatele, u kterých jsme přesvědčeni, že existuje předpoklad, že daný produkt nebo službu potřebují a nakoupí.

Copywriting

Je tvorba textů pro reklamu a marketing pro podporu prodeje služeb, výrobků, nebo značky. Psaní textu má zaujmout, propagovat a být nanejvýš kreativní. Dle mého pohledu je tato disciplína bezesporu tou nejdůležitější pro korektní a úspěšné webové stránky.

Textař by měl dodržovat několik zásad při psaní textů:

 • jasně a zřetelně pojmenovat propagovanou věc
 • zaujmout originalitou
 • pozitivní a důvěryhodný obsah
 • obsáhnout podstatu věci
 • čtivý a srozumitelný styl
 • gramatickou správnost

Psaní textu pro webové stránky je specifické tím, že návštěvník stránek především mapuje stránku jako knihu z levého horního rohu směrem dolu a jen hledá potřebné informace. Proto text musí mít přesné formátování, musí být přehledný a v souladu s nastavením SEO by měl mít zvýrazněná klíčová slova.

Při SEO copywritingu se spojuje psaní textu s ohledem na optimalizaci stránek. Proto se doporučuje být v tomto ohledu originální, unikátní, a to vše musí stále udržet pozornost návštěvníka webových stránek.

Corporate identity

Corporate identity je to, jak se firma prezentuje na veřejnosti a i uvnitř. Jak komunikuje se světem a se svými zaměstnanci. Do CI jsou zahrnuty pravidla marketingu a marketingové komunikace, vzhled webových stránek, logo, etický kodex apod.

CI je důležitá i v případě růstu společnosti, expanze, budování značky, v čemž jí jednotný vizuál a styl komunikace může dobře pomoci. Vše totiž vede k tomu, aby firma byla zdravá a bude dobře fungovat.

CPC – Cost per Click

CPC je akronym anglického názvu, česky „Cena za proklik“, můžeme se setkat i s „eCPC – effective Cost per Click“, tedy „efektivní cena za proklik“. A je to cena, kterou inzerent platí majiteli stránek za každé kliknutí a zobrazení jeho reklamy.

CPC se počítá podle následujícího vzorce:

celkové finanční náklady na kampaň ÷ počet kliknutí = CPC

Sazby CPC snižují riziko pro inzerenty, protože se platí pouze tehdy, když na jejich reklamu skutečně někdo klikne, tedy za proklik. Cena závisí buď, na cílení na publikum s vysokou poptávkou, nebo na oblíbené klíčové fráze na Googlu.

eCPC znamená efektivní cenu za proklik a používá se k zobrazení toho, jaká by byla CPC, kdyby inzerent místo zobrazení nebo konverzí nakupoval kliknutí.

Občas někdo mylně zamění termín s pojmem PPC. Pozor na to, ačkoliv spolu pojmy velmi úzce souvisí, není to totéž. 

CTA

CTA je akronym z anglického „Call to Action“, který známe v češtině jako „Výzva k akci“, je základní součástí každé webové stránky a o to více e-shopu. Je to výzva, která uživatele má jistým způsobem přimět k akci s výsledkem například nákupu zboží, registraci do e-shopu, stáhnutí souboru, vyplnění dotazníku a mnoho dalšího. Je důležité nepodceňovat význam CTA, protože vskutku tlačítko rozhodne o tom, jestli uživatel kýženou akci provede.

Důležitý je samozřejmě i design tlačítka. Tlačítko by mělo zaujmout, trochu být víc vidět, ale přitom korespondovat s designem webových stránek. Podpořit se mohou například Hover přechodem, nebo odpočtem času, pohybem tlačítka, nebo i ukazující šipkou. Může se využít i Tooltip s informací.

E e

Etický kodex reklamy

Etický kodex je něco jako morální kodex pro reklamu. Jde o soubor pravidel, které vydala Rada pro reklamu. Podle nich by reklama měla být pravdivá, slušná a čestná.

Odkaz: RADA PRO REKLAMU

e-commerce

Elektronické obchodování je forma obchodování, která má za cíl realizaci obchodních transakcí mezi dodavateli, prodejci směrem k zákazníkovi. V podstatě pod tímto názvem hledejme všechny e-shopy. E-commerce významným způsobem používá moderní elektronické komunikační prostředky, mezi ně patří například PPC reklamy, SEO, newsletter, ale i komunikace, servis nebo distribuce.

G g

Google Ads

Google AdWords nebo zkráceně Google Ads je reklamní systém spjatý s vyhledávačem Google. Google Ads je online reklamní služba, díky které mohou inzerenti oslovit reklamou potenciální zákazníky v síti Google. Google Ads je jedním z důležitých příjmů Googlu. V roce 2012 činily celkové příjmy společnosti z reklamy 43,7 mld. USD. Příjmy Google z reklamy každoročně rostou, v roce 2019 to bylo již 134,8 mld.

Google Analytics

GA je statistický nástroj od společnosti Google. Díky tomuto nástroji, aplikaci, má vlastník propojené webové stránky možnost získávat statistická data o návštěvnících svého webu. Sledovat je možné aktuální i historickou návštěvnost, určitá chování uživatelů a nějaké parametry o návštěvnících.

H h

Hashtag (#)

Hashtag je označení slova, spojení slov bez mezer, nebo fráze mřížkovitým znakem. Nejčastěji je hashtag spojen se sociální sítí Instagram, kde se hashtagy používají jako klíčová slova. Označuje to nejdůležitější z příspěvku, co by měl čtenář určitě poznat a spojit se v okruhu zájmu a především to, co by měl pod daným pojmem sám vyhledávat.

Pro ty, kdo netuší, tak znaménko hashtagu „#“ vytvoříte pomocí kláves: Alt Gr + X. 

Homepage

Česky „domovská stránka“ je webová stránka, kterou návštěvník uvidí jako první, když navštíví webovou prezentaci. Na první stránce je většinou rozcestník, který by měl přehledně ukázat kudy dál. Je důležité, aby domovská stránka byla poutavá, lákavá s líbivou grafikou. 

HTML

HTML aneb nezkráceně HyperText Markup Language aneb v češtině textový značkovací jazyk. HyperText znamená, že můžete texty vzájemně propojovat prostřednictvím odkazů (díky tomu můžeme tvořit linkbuilding), Markup zase označuje možnost napsat něco třeba tučně nebo kurzívou nebo zvětšit titulek. Jedná se o původní jazyk používaný k tvorbě základní obsahové kostry webových stránek. Dřív se používal hojně, dnes už je povětšinou nahrazený svým následovníkem, modernější verzí XHTML. 

Ch ch

Chatbot

Patří do nových automatizovaných marketingových kanálů pro hromadnou komunikaci se zákazníkem. Zákazníkovi, nebo uživateli webových stránek umí poradit s výběrem správné služby, produktu a například ho umí informovat o vytvoření objednávky. Nebo pomůže s průběhem reklamace. Umí i zákazníka pobavit, nebo něco naučit například kvízem.

I i

Infografika

Informační grafika je metoda vizuálního zobrazení informací, dat nebo vztahů mezi nimi. Prostřednictvím grafů, map, symbolů a ilustrací umožňuje rychlou a přehlednou prezentaci údajů za účelem jejich rychlejšího porozumění.

K k

Konverze (Conversion)

Konverze na internetu označuje situaci, kdy návštěvník webových stránek vykoná provozovatelem žádanou akci, jež má pro něj zejména obchodní užitek. Konverze je tak jedním z nástrojů internetového marketingu. Konverzní poměr se počítá jako počet konverzí vydělený počtem návštěv. O jakou konverzi se jedná jednotlivým webovým stránkám záleží hlavně na tom, jaké mají stanovené cíle. Konverzí si lze stanovit hned několik. U konverze se lze setkat i s pojmem konverzní stránka, kdy se jedná o stránku, na které uživatel stanovenou konverzi uskutečnil.

Konverzní poměr

Konverzní poměr je pojem z online marketingu. Označuje množství lidí, kteří na našich webových stránkách provedli to, co jsme si přáli, aby provedli. 

Konverzní poměr se počítá v procentech a zjistíte ho tak, že vydělíte počet těch, kteří na vašem webu požadovanou akci provedli počtem těch, kteří web navštívili a tento podíl vynásobíte stovkou.

(zkonvertovaní návštěvníci / všichni návštěvníci) * 100 = ____ % 

Dobře vedené stránky mají konverzní poměr kolem 1 %, u konkrétních produktů nebo služeb, takzvaných bestsellerů může dosahovat i několika desítek. Konverzní poměr samozřejmě ovlivňuje i to, jak je vaše stránka vedená z hlediska použitelnosti a nakolik pečujete o obsah. 

Pokud se vaše konverze pohybují pod procentem, děláte někde chybu. Nemusí být nikterak velká, nápadná, a přesto může být fatální. Minimálně pro vaše podnikání. Poraďte se s někým, kdo tomu rozumí, co můžete dělat lépe. 

Klíčové slovo / keyword

Klíčová slova neboli keywords jsou takové výrazy, jednoslovné či víceslovné, které uživatelé vyhledávají na internetu pomocí fulltextového vyhledávače. Tak uživatel vyhledá stránky, o které má zájem. Klíčové slovo v dnešním významu představuje výraz, který se v textu opakuje nejčastěji. Velkou roli z pohledu optimalizace hraje, zda je klíčové slovo obsaženo v nadpisech h1, h2 nebo h3, v nadpisu stránky, anchor textu, pojmenování obrázku apod. Proto se před optimalizací, a následně i v průběhu času na klíčová slova provádí „analýza klíčových slov“, aby se zjistilo, na jaká klíčová slova se s optimalizací máme zaměřit. Jednou z mnoha strategii volby klíčových slov je hledání a volba méně konkurenčních klíčových slov s využitím Long Tail principu. Pro vyhledávání klíčových slov se může využít i různé nástroje, například Google Suggestion.

KPI

KPI je akronym z „Key Performance Indicators“ pro Klíčový ukazatel výkonu. KPI je kvantifikovatelné měřítko výkonu v průběhu času pro konkrétní cíl. Klíčové ukazatele výkonu ukazují na cíle, na které se mohou marketéři zaměřit. KPI pomáhá v rozhodování, od financí, HR až po marketing a vlastně v každé oblasti podnikání.

L l

Landingpage (cílová stránka)

Je cílová stránka, popřípadě vstupní webová stránka, na kterou přesměruje uživatel klinutí na reklamu, reklamní banner, PPC kampaň, placený odkaz, newsletter, který najde na internetu, nebo i například v mailu. Nejčastěji se cílové stránky nastavují na domovskou stránku, nebo přímo produkt/službu z prezentace reklamy. Hlavním úkolem cílové stránky je vytvoření konverze, tedy aby se z návštěvníka stal zákazník. Úvodní strana má za úkol podat základní informace o firmy, oproti tomu zacílení na a detail výrobku obsahuje zase mnoho detailů o samotném produktu. Proto se nevíce využívá a doporučuje cílit na kategorie produktů.

Layout

Je grafické rozvržení prvků na elektronické stránce, které se pravidelně opakují i když se mění obsah. Layout se může vyskytovat například i v tištěných médiích jako jsou noviny nebo časopisy. Pro účinnost reklamních tisků, plakátů i inzerátů je velmi důležité, aby se divákům a čtenářům vtiskl do paměti jejich charakteristický layout a pevně se spojil s příslušným výrobkem nebo firmou.

Long tail (dlouhý ocas)

Long tail klíčová slova jsou hledané výrazy s relativně nízkým objemem vyhledávání a úrovní konkurence. Výrazy s dlouhým koncem bývají delší (3 slova a více) než většina ostatních typů klíčových slov. Používá se především v PPC reklamě a SEO.

Long tail spojuje objem vyhledávání populárních slov a specifických slov s nízkou mírou popularity. Zjednodušeně lze říct, že long tail jsou často vyhledávané fráze, tyto fráze zadávané do vyhledávačů jsou vyhledávané v mnohem menší míře, než samotná slova. Obecně jsou i mnohem méně konkurenční, tedy v PPC reklamě levnější.

Přizpůsobení PPC kampaní na long tail je dosti podstatná. Tím totiž dosahujeme přesného zacílení na potenciální zákazníky při nižších nákladech reklamní kampaně.

M m

Marketing

Marketing, může se použít i české marketink z původních anglických slov „market / trh“ a koncovky „-ing“, vyjadřující zpravidla děj, nebo akci, je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Samotný a zdravý marketing by měl prostupovat napříč celou firmou, od zajištění zdrojů, přes logistiku, výrobu a skladování až po prodej a zajištění poprodejního servisu.

Marketingový mix

Marketingový mix, někdy Komunikační mix, může mít v různých zdrojích trochu odlišné rozdělení, avšak všechna vychází z tohoto základního, které je označováno jako 4P. 4P je označení převzaté z angličtiny, proto je uváděn i název anglickém jazyce, jelikož v tom českém by všechna na písmeno P nezačínala.

 • Product (Produkt) – tím může být výrobek či služba – parfém, poradenství.
 • Price (Cena)
 • Placement (Umístění) – v případě e-shopů bychom uvažovali o celé ČR.
 • Promotion (Podpora prodeje) – slevy, věrnostní program, výhodná balení apod.

N n

Newsletter

Je anglický termín z oblasti e-mail marketingu označující elektronický zpravodaj složený ze slov „news=novinky“ a „letter=dopis“. Především se tím myslí e-maily, obvykle ve formátu HTML, které jsou pravidelně zasílané přihlášeným odběratelům. Newsletter patří k moderním, levným a účinným marketingovým nástrojům. 

O o

Obsahový marketing

Z anglického „Content marketing“, znamená to, že vytváříte obsah, který je veřejně dostupný a má logický rozvrh. Může být užitečný, zábavný, nebo ohromující, prostě originální. Do obsahového marketingu má smysl investovat čas proto, protože zvyšuje důvěryhodnost, a především buduje značku. Příkladem obsahového marketingu je psaní blogu v původním významu. Psaním zajímavého a kvalitního obsahu se dostáváte do povědomí uživatelům webových stránek a je dost pravděpodobné, že si na vaše slova následně vzpomenou a budou hledat právě váš produkt až jej budou potřebovat a bude to na vašich stránkách, kde ho následně koupí. 

Online Marketing

Online marketing tvoří ATL, blogy, copywriting, direct mailing, e-mailing, Facebook, grafika, Instagram, newsletter, linkbuilding, RSS, LinkedIn, PPC, SEO, internetové srovnávače, aplikace Twitter, UI, UX, vlogy, webdesign, tedy jsou to všechny internetové komunikační možnosti. Online marketing je marketing, který provádíme na internetu. Je to přímo úměrné k tomu, jak se objevují nové komunikační kanály. Online nástroje dokáží lépe zaměřit na cílovou skupinu a tím dosahuje vysoké efektivity. 

P p

Pay Per Click (PPC)

PPC je zkratka anglických slov Pay per click, což česky znamená platba za proklik. PPC je výhodná pro inzerenta, protože neplatí za pouhé umístění reklamy, který by nikoho nemusela zajímat a ani za počty zobrazení. Platí jen za uživatelé, kteří navštívili jeho stránky. Inzerent má tak naprostou kontrolu nad svými výdaji za tuto reklamu. PPC je základní prvek SEM.

Celosvětově nejznámější PPC systém je Google AdWords. V zahraničí lze PPC reklamu provádět i na Yahoo, LinkedIn či na Facebooku.

Persona

Název je převzat z anglického shodného názvu Persona, někdy i Personas. Je to název osoby v marketingu, a i designu, zaměřené na uživatele, jako fiktivní postavy. Persona je vytvořená tak, aby reprezentovala typ uživatele, který může předdefinovaným způsobem používat web, aplikaci, službu, nebo produkt.

Produkt

Z pohledu marketingu je to jakákoliv nabídka pro zákazníka, kterou můžeme nabídnout ve hmotné, nebo nehmotné podobě. Hmotný produkt je většinou zabalen do doprovodných nehmotných služeb. Služby jsou pak prostředkem k prodeji výrobků. Produkt je nabídkou, která dosáhne svého uplatnění ve chvíli, kdy si najde své zákazníky.

R r

Remarketing

Jednoduše jsou to reklamy z výsledku vašeho vyhledávání. Jinak řečeno, to, co jste v nedávné době hledali na webových stránkách, a byl to například nějaký produkt, tak vám následně vyskakuje v reklamních bannerech. U Facebooku se o Remarketing stará nástroj Facebook pixel. Jestliže jste hledali nějakou konkrétní věc, tak tato služba vám jí bude následně připomínat ve formě PPC reklam.  

S s

Segmentace

Rovná se rozdělení lidí na základě různých společných charakteristik do jednotných celků. Rozdělovat můžete podle regionů, měst, světadílů, nebo podle pohlaví, věku, náboženství, nebo podle názorů, zájmů, zkušeností, zaměření. Pokud se jedná o obchod mezi firmami, tedy B2B, tak podle koncového zákazníka, podle velikosti firmy, podle ziskovosti, apod. Každá skupina by měla být dostatečně specifická a odlišná. Aby se vám dobře zkoumala, až budete vybírat, která z homogenních skupin je tou cílovkou. Celý proces jde za sebou takto: segmentace, targeting a positioning.

SEM

Search Engine Marketing označuje se zkratkou SEM a je to způsob internetového marketingu navyšující viditelnost stránek ve výsledcích vyhledávání prostřednictvím optimalizace stránek a podpory marketingu. SEM působí, jak v placených – PPC, bannery, inzerce, tak v neplacených výsledcích vyhledávání – organické SEO. SEM využívá SEO-Search engine optimization.

SEO (Search Engine Optimization)

SEO je akronym pro Search Engine Optimization (nezaměňujte za Optimilization!) je optimalizace pro vyhledávače. Tvorba a úprava webu za účelem atraktivity pro internetové vyhledávače. Účelem SEO je dosáhnout ve výsledcích vyhledávání lepší pozici-umístění, čím výše, tím lépe, cílem je zvýšení návštěvnosti webových stránek a přímo s tím i zvýšení prodeje produktu.

SEO JSEM VĚNOVAL VLASTNÍ STRÁNKU ZDE

Sklik

Google má Google Ads, Seznam má Sklik. Jedná se o reklamní systém, pomocí kterého zobrazují inzerenti potenciálním zákazníkům cílené a kontextové reklamy. 

Kromě toho lze přes Sklik inzerovat také další partnerských webech Seznamu a na webech s vysokou návštěvností, jako jsou třeba Novinky.cz nebo web Prozeny.cz. Stejně jako u Google Ads, i Seznam staví na PPC reklamách, za které platí inzerent pouze tehdy, kdy na ně uživatel klikne.

Spam

Je to převážně nevyžádaná e-mailová pošta. Většinou šíří reklamu na pochybné produkty nebo hoaxy a lživé zprávy. Pojem spam se časem rozšířil na jakýkoliv obsah, který se bezhlavě šíří internetem a pro uživatele nemá žádnou hodnotu, jen zprostředkovává jakousi pochybnou popularitu svému autorovi. Na obranu nám slouží spamová ochrana v e-mailových klientech, jako je například Outlook. Ochránit vás a váš počítač dokáží ale i antivirové programy, jako je například Esset internet security.

SWOT analýza (SAMOTNOU STRÁNKU???)

Jedna z nejvíce používaných analýz a základ pro Marketing. Je to ve své podstatě odhalení slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Akronym pochází z anglických slov:

 • S jako Strengths, silné stránky.
 • W jako weaknesses, slabé stránky.
 • O jako opportunities, příležitosti/možnosti.
 • T jako threats, hrozby. 

Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřním a příležitosti a hrozby k vnějším faktorům. Silné a slabé stránky můžete do větší či menší míry ovlivnit vlastní vůlí, vnější faktory obvykle ne. SWOT analýzu se doporučuje provést, když máte nový podnikatelský záměr, nový produkt nebo novou službu. 

S-rank (Seznam rank)

S-rank je hodnocení společnosti Seznam které webový prohlížeč Seznam přiřadí každé stránce na základě kvality obsahu. Hodnotí se věrohodnost a důležitost stánky. S-rank hodnotí každou webovou stránku jednotlivě v rozmezí mezi 0 až 100. Na velikost S-ranku mají vliv on-page, ale i off-page faktory. Hodnota tohoto ukazatele se zvyšuje s počtem kvalitních odkazů směřující na web. Zvyšování S-ranku je pozvolné. Nelze docílit vysokých hodnota v krátkém období.

T t

Targeting

Je výběr nejlukrativnějšího segmentu zákazníků. Jinými slovy bychom řekli výběr cílové skupiny. Základem je anglické „target-cíl“. Targeting pomáhá maximalizovat zisky za minimum úsilí. Hlavní úkoly jsou – poznat cílovou skupinu, identifikovat její specifika, vyřadit marketingové prostředky, které u dané kategorie mají smysl a nemají smysl. A upozornit na ty prodejní cesty, které dávají smysl. 

Na začátku podnikatelského záměru může Targeting pomoci upřesnit samotný záměr. Segmentací trhu a zacílením na ty nejlukrativnější skupiny se může ušetřit mnoho času, úsilí a peněz a zamezit neúspěchu a ztrátě. 

Telemarketing

Tato forma marketingu vás plete svým názvem. To je vlstně důvod, proč jsem jej zařadil do slovníku. Telemarketing získává, buduje a udržuje vztah se zákazníkem prostřednictvím telefonních hovorů. Podobně jako například direct mail, cílí na jednoho konkrétního zákazníka. Hovory v malém měřítku si firmy obvykle zajišťují samy, je za ně zodpovědný některý zaměstnanec. Jsou to třeba telefonicky poskytované informace o produktu, o jeho doručení, o aktuálních akcích nebo slevách, u zvlášť věrných zákazníků třeba gratulace k narozeninám. Proto si jej prosím nezaměňujte s televizní reklamou.

U u

User-friendly

Jde o anglickou obdobu českého „uživatelsky přívětivý“. Pokud se tedy jedná o webové stránky, znamená to, že jsou stránky dobře čitelné nejen svým obsahem, ale i pohybem na nich. Je jednoduché se na takových stránkách dobře orientovat. S pojmem úzce souvisí i výrazy layout, navigace nebo UX a UI (najdete v SEO slovníku). User-friendly může být i mobilní aplikace nebo mobil samotný, počítačový program, e-shop nebo třeba landing page, návod k obsluze apod.

V v

Vlog

Vlog je obrazový blog. Tedy psaný text nahradí video, přičemž se obsahově věnuje určitému tématu. Mohou to být videomanuály, rozhovory, reportáže apod. Stejně tak jsou témata rozmanitá, jako internet sám. Téma Vlogu může být o vaření, ekologii, nebo komentáře z běžného života. Nejznámější platforma je YouTube, a určitě i Facebook.

W w

Wireframe webu

WF, neboli „drátěný model“, možná také „skica webu“ se v oblasti vývoje webových prezentací či aplikací používá pro náhled nového řešení. Jde o návrh definující funkci a obsah stránek webu, pro lepší pochopení: WF = projektová dokumentace nového webu.

Zde se můžete o článek podělit:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Skype
linka ozubená kolečka