SEO slovník

Vysvětlení pojmů

Poslední aktualizace 07/11/2022

Sdílej...

SEO slovník

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

Slovník pojmů pro SEO

A a

google adsense logo

AdSense

Ad Sense je služba, pomocí které Google zprostředkovává reklamu. Google AdSense provozovatelům webových stránek poskytuje způsob zobrazování relevantní reklamy z reklamního systému Google AdWords na stránkách Google. Google tak dostává provizi v případě, že návštěvník webových stránek si reklamu rozklikne. Reklamy vybírá systém AdSense tak, aby obsah stránek maximálně souvisel s hledaným obsahem. Na druhou stranu se zároveň Google AdSense chová jako cenzura. Manipuluje s obsahem například podle seznamu „blacklist“, nebo automaticky rozpoznává, potažmo vyřazuje nevhodný obsah.

Google adwords logo

AdWords / Google Ads

Google Ads, původně Google AdWords je v podstatě reklama na Googlu, tedy reklamní služba, díky které mohou inzerenti oslovit reklamou potenciální zákazníky v síti Google. Tato služba tvoří jeden z hlavních příjmů společnosti Google. Podstatou služby je cílená PPC (pay-per-click) reklama na uživatele, který se proklikne reklamou. Právě tehdy zadavatel za reklamu platí (pay-per-klick = platba za kliknutí).

ALT tag SEO

ALT pro obrázky v SEO

ALT u obrázku na webových stránkách je alternativní popis obrázku. Popis obrázku by měl být co nejpřesnější, především proto, že slouží ke „čtení“ i nevidomým uživatelům webových stránek. Proto se doporučuje u obrázku s “automobilem” do ALT textu napsat „automobil“. ALT popis, nebo přesněji „alt tag“ v HTML kódu je vyhledáván stejně jako samotný hledaný text, tím vyhledávače lépe naleznou hledané. Tedy i popisek obrázku ovlivňuje optimalizaci pro vyhledávače. ALT popisek se zadává v administraci stránek, nebo přímo do zdrojového kódu.

anchor text odkaz

Anchor text

Anchor text je při zviditelnění text hypertextového odkazu po nájezdu například myší, kdy se tento aktivuje změnou barvy, nebo podtržením, aby návštěvník věděl, že se pod tímto textem schovává odkaz, který vyvolá kliknutím. Kliknutím se dostane na místo specifikované URL adresou. V nastavení SEO má daný odkaz z pohledu odborníků veliký význam a při správném používání zvyšuje relevanci stránek.

B b

Backlink (zpětný odkaz)

Zpětný odkaz (backling, inbound link) je odkaz mířící z jednoho webu na web jiný. Hlavní úkolem je na web přivést návštěvníky. Své místo mají zpětné odkazy i v SEO. Vyhledávače podle kvality (příbuznosti tématu mezi weby) a počtu zpětných odkazů hodnotí kvalitu webové stránky. Mimo samotného textu zpětného odkazu, je také důležité jeho stáří, umístění, tedy okolní text odkazu či hodnocení dané stránky, na které se odkaz nachází. Zpětné odkazy se mohou získávat výměnou odkazů, registrací do katalogů nebo nákupem placených odkazů.

Banner ikona

Banner / reklamní banner

Banner je jednou z forem přímé reklamy a je využíván v online marketingu. Je to grafická upoutávka s odkazem na produkt, službu, či stránky. Banner má různou velikost a podobu. Ovšem i zde platí, čím méně, tím lépe. Dnes se čím dál častěji používá animované stylizace, aby bannery svou atraktivností více upoutaly pozornost. Ona samotná statická reklama v podobě bannerů částečně zapříčinila určitou bannerovou slepotu. Jinými slovy, bannerů je všude moc.

Black Hat SEO

Black Hat SEO

I optimalizace má postupem času svou stinnou stránku. Pod Black Hat SEO najdete postupy optimalizace stránek porušující pravidla provozu vyhledávačů. Jsou to zakázané SEO techniky. Jedná se o techniky, kdy se tvůrci webových stránek při nastavování optimalizace snaží o matení vyhledávacího robota, a tak se snaží dosáhnout lepšího umístění ve výsledcích vyhledávání. V případě, že tyto praktiky odhalí vyhledávače, může se stát, že stránky budou z vyhledávačů odstraněny navždy. Zakázané techniky jsou například spamování klíčovými slovy, tzv. Spamdexing – což je právě záměrná manipulace s indexy vyhledávacích strojů.

Bounce rate tabulka

Bounce rate, aneb „míra opuštění“

Mírou okamžitého opuštění pozorujeme poměr návštěv na webových stránkách, které byly opuštěny ihned na úvodní stránce navštíveného webu. Přesněji, nebyl proveden žádný další krok na další stránku webu.

Toto měření ovlivňuje několik faktorů.

 • Nevhodný design stránek.
 • Nedostatek, nebo zmatenost informací.
 • Nepřehlednost.

Tyto faktory mají za úkol odbourání těchto špatných vlastností webových stránek. Cílem je zpětná vazba, kterou využijeme k nápravě.

C c

CMS

Je akronym z anglického „Content Management Systém“, u nás jej známe spíše pod názvem „Redakční systém“ je aplikace, kterou používáme ke správě obsahu webových stránek. V administraci je umožněno vytvářet pravidla pro více přispěvatelů. Kteří mohou upravovat a publikovat podle předělených práv administrátorem. Obsah v CMS je uložen v databázi a zobrazen v prezentační vrstvě založené na sadě šablon a prezentuje jej většinou webová stránka. Nejznámější aplikace jsou například WordPress, HubSpot, Drupal, Weebly, Wix atd.

Black Hat SEO

Cloaking / zahalování, nebo maskování

Black Hat SEO technika zakrývající pravý obsah napsaného textu ve stejné barvě, jako pozadí webové stránky. Tedy webové stránky mohou nabízet vyhledávačům odlišný obsah stránek, než který deklaruje (měl by korespondovat) s obsahem webových stránek. V tomto skrytém textu tedy bylo koncentrován mnoho klíčových slov podvoeného webu. V dnešní době umí roboti tuto techniku dobře rozpoznat. Další techniky zahalování jsou možné úpravou HTTP headeru, anebo také při přesměrování IP adresy. Vše je ale důsledně sledováno a výsledkem může být zákaz ve vyhledávačích.

Copywriting

Copywriting

Je tvorba textů pro reklamu a marketing pro podporu prodeje služeb, výrobků, nebo značky. Psaní textu má zaujmout, propagovat a být nanejvýš kreativní. Dle mého pohledu je tato disciplína bezesporu tou nejdůležitější pro korektní a úspěšné webové stránky.

Textař by měl dodržovat několik zásad při psaní textů:

 • jasně a zřetelně pojmenovat propagovanou věc
 • zaujmout originalitou
 • psát pozitivní a důvěryhodný obsah
 • obsáhnout podstatu věci
 • používat čtivý a srozumitelný styl
 • text musí mít gramatickou správnost

Psaní textu pro webové stránky je specifický tím, že návštěvník stránek především mapuje stránku jako knihu, tedy z levého horního rohu směrem dolu doprava po řádcích a jen hledá potřebné informace. Proto text musí mít přesné formátování a musí být přehledný, v souladu s s tím, co se od obsahu webových stránek očekává. V souladu s nastavením SEO by měla být klíčová slova zvýrazněna.

Při SEO copywritingu se spojuje psaní textu s ohledem na optimalizaci stránek. Proto se doporučuje být v tomto ohledu originální, unikátní, a to především pro udržení pozornosti návštěvníka webových stránek.

CPC SEO ico

CPC / cost-per-click

CPC představuje nákladovou cenu reklamy za proklik. Je to vyčíslení nákladů pro zadavatele reklamy za prokliknutou/zobrazenou reklamu. Tato informace slouží především k porovnání nákladovosti na reklamní kampaně. Výsledkem je efektivnost reklamy. Je možné se setkat se spojením „max. CPC“, která určuje nejvyšší možnou cenu, kterou je vlastník webových stránek ochoten uhradit za jednoho přivedeného návštěvníka.

crawler SEO

Crawler

Crawler je jakýsi automat, Robot, Bot, neboli Fulltextový Robot, a je to automatický program procházející celou internetovou síť. Může najít pouze stránku, na kterou vede odkaz z jiné webové stránky. Nazývá se někdy i jako Spider (pavouk), Web Crawler apod. Vyhledávače je používají k vyhledávání v síti. Crawler navštěvuje webové stránky a shromažďuje informace pro indexaci vyhledávačů. V případě dostupnosti stránky jí vyhledávač indexuje a o pozici ve vyhledávačích se rozhoduje ve vhodném poměru on-page a off-page faktorů.

Další termíny, se kterými se můžete setkat:

 • Crawling – jak název napovídá, je samotná funkce shromažďování informací pomocí Crawlera. Tedy prohledávání, procházení celé internetové sítě a ukládání do indexu. Je to vyhledávání nových a přepisování původních záznamů obsahu indexu.
 • Crawl Budget – celkový počet stránek navštívených Crawlerem při prohledávání webových stránek za určité období. Je to pozornost, která je věnována dané webové stránce
 • Crawl Demand – jakási poptávka na procházení, v případě, že nebylo dosaženo limitu rychlosti procházení, tedy neexistuje požadavek na indexování.
 • Crawl Error – chybné Adresy URL, jenž Crawl nemohl procházet a URL, které vracejí chybný stavový kód (jiný, než 200).
 • Crawl Rate Limit – omezení rychlosti prohledávání. Omezení má jistý příděl od Google a ten hlídá rychlost procházení stránek při indexaci.
CSS 3 logo SEO

CSS – kaskádové styly

Původně z anglického „Cascading Style Sheets“ se používá zkratka CSS. Kaskádové styly jsou dnes běžně používané při tvorbě webových stránek. Vznik CSS se datuje někdy okolo roku 1997 a vznikl především z potřeby úpravy HTML dokumentů a přidání grafických prvků. CSS pomáhá webovým stránkám s úpravou barevnosti, rozměrů textu a mnoho dalšího. CSS tedy upravuje způsob zobrazení elementů na stránkách napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.

V současnosti již máme třetí (CSS3) verzi tohoto stylu, který umožňuje ovlivňovat mnoho nastavení v kombinaci s posledním standardem HTML5, jenž může vše z CSS3 plně využívat na webových stránkách, mimo jiné animaci, průhlednosti, pohyby, překrývání a mnoho dalšího.

CTA

CTA je akronym z anglického „Call to Action“, který známe v češtině jako „Výzva k akci“, je základní součástí každé webové stránky a o to více e-shopu. Je to výzva, která uživatele má jistým způsobem přimět k akci s výsledkem například nákupu zboží, registraci do e-shopu, stáhnutí souboru, vyplnění dotazníku a mnoho dalšího. Je důležité nepodceňovat význam CTA, protože vskutku tlačítko rozhodne o tom, jestli uživatel kýženou akci provede.

Důležitý je samozřejmě i design tlačítka. Tlačítko by mělo zaujmout, trochu být víc vidět, ale přitom korespondovat s designem webových stránek. Podpořit se mohou například Hover efektem (při najetí kurzorem myši se vyvolá akce na tlačítku, například změní barvu, text apod.), nebo odpočtem času, pohybem tlačítka, nebo i ukazující šipkou. Může se využít i Tooltip s informací.

CTR – Click Through Rate

Česky Míra prokliku je poměr mezi počtem PRO-kliknutí na příslušnou reklamu a celkovým množstvím zobrazení dané reklamy. Je to pojem u internetové inzerce, kdy pomocí tohoto vzorce zjistíme přibližnou efektivitu určité reklamy.

(počet prokliků / počet zobrazení) * 100 = CTR v %

D d

Black Hat SEO

Doorway page

Black Hat SEO technika Doorway jsou webové stránky vytvořeny za účelem záměrné manipulace s indexy vyhledávačů. Tato podvodná technika ovlivní index vyhledávače vložením výsledků pro konkrétní fráze při odesílání návštěvníků na jinou stránku. Cílem této techniky je oklamat roboty vyhledávačů a automaticky přesměrovává na jinou stránku. Tato technika vyhledávání je podvodná a vlastníkům webových stránek hrozí penalizace a smazání z výsledů vyhledávání.

Duplicitní obsah

Duplicitní obsah

Jak sám název říká, jedná se o stejný obsah u více URL adres. Pokud má webová prezentace totožný obsah, nebo velmi podobný, tak vyhledávače ztratí zájem tento totožný obsah zobrazovat. Prostě usoudí, že obsah je totožný a vyhodnotí, že je to špatně. Ve výsledku se může stát, že tyto webové stránky z vyhledávání úplně odstraní. Duplicitní obsah se nehodnotí jako zakázaná SEO technika a duplicita by neměla být následně penalizována. Ale je tu nebezpečí vyřazení stránek z výsledků vyhledávání.

F f

stránka nenalezena

Falešná stránka 404 / Falešná chyba 404 angl. Soft 404 error

Toto chybové hlášení se objeví v situaci, kdy server vrací stavový kód 200 (stránka existuje), přičemž stránka jeví znaky stránky neexistující a zobrazí se stránka bez obsahu. Existují špatně nakonfigurované servery, kdy jejich chybějící stránka načte kód 200, i přesto, že by měl zobrazit kód odezvy 404. Pak tedy HTTP header zobrazuje stavový kód 200 i přesto, že jde o stránku 404. Výsledkem je označení od Google jako falešné stránky 404. Označení falešnou stránkou 404 může dostat i stránka s nedostatkem obsahu, nebo mnoho stránek se stejným obsahem. Stejně tak při velmi dlouhém načítání, nebo výpadku serveru. Dokonce i chyba v kódu, nebo neznámý kód může zabránit vstupu Crawlerovi a tím se označí jako falešná stránka 404.

fulltextové vyhledavače

Fulltextový vyhledávač

Fulltextový vyhledávač je prohlížeč umožňující při prohledávání internetu najít požadované webové stránky, tedy stránky se zadaným obsahem vyhledávání. U nás jsou nejznámější a nejvyužívanější Google a Seznam.

Popis fulltextového vyhledávače:

 • Robot (crawler, bot) automaticky prochází web.
 • Obsah nalezených webových stránek pak analyzuje, indexuje a ukládá do databáze.
 • Po zadání slova ve webovém rozhraní, pak vyhledávač nalezne všechny stránky k danému tématu v databázi a odkazy na tyto stránky zobrazí.

Crawler, neboli fulltextový robot je automatický program procházející celý web a může najít pouze stránku, na kterou vede odkaz z jiné webové stránky. Pokud robot vyhledávače úspěšně dohledá zvolené téma, pak se toto téma následně zobrazuje na předních místech fulltextových vyhledávačů. V případě dostupnosti stránky jí vyhledávač indexuje a o pozici ve vyhledávačích se rozhoduje ve vhodném poměru on-page a off-page faktorů.

G g

SEO geotargeting

Geotargeting

Geotargeting (můžeme se setkat i s geolokací) je, když obsluhujete uživatelský obsah na základě jeho polohy. Existuje několik způsobů, jak určit, kde se uživatel nachází, například kontrolou IP adresy, ID zařízení nebo dokonce pomocí GPS. V případě, že máme informaci o cíleném místě, lépe se nám může cílit na danou oblast. Uzpůsobíme jazykovou mutaci stránek apod. Uživatelům z různých oblastí jsou nabízeny odlišné informace a sdělení v závislosti na místě, kde se nacházejí. Pomocí geotargetingu se může celá reklamní kampaň zaměřit přímo na určité návštěvníky dané oblasti nebo země.

google analytics logo

Google Analytics

GA je statistický nástroj od společnosti Google. Díky tomuto nástroji, aplikaci, má vlastník propojené webové stránky možnost získávat statistická data o návštěvnících svého webu. Sledovat je možné aktuální i historickou návštěvnost, určitá chování uživatelů a nějaké parametry o návštěvnících.

Google Tag Manager (GTM)

GTM je bezplatný systém od Google pro správu měřicích kódů na webových stránkách. Jeho princip je takový, že se na web umístí pouze jeden kód a poté se již prostřednictvím webového rozhraní vkládají jednotlivé měřicí kódy. Tento postup velice usnadňuje a zrychluje práci s kódy, kdy jsou z nasazení vynecháni programátoři.

H h

Hoax

Hoax je záměrně vytvořený podvod, který se tváří jako pravda. Hoaxy ve své nejčastější podobě – falešné zprávy, takzvané „Fake News – falešné zprávy“, jsou sice starší než internet, ale teprve s internetem získaly svou „slávu“. Na internetu je nekonečné množství nesmyslů, lží a klamů. Problém nastal v momentě, kdy si některé vlivné skupiny uvědomily, že “šikovně” použitá lež může vyřešit spoustu “problémů”. Třeba zdiskreditovat protivníka ve volbách, vrhnout špatný stín na konkurenci a tak dále.

HTML 5 obrázek

Hypertext Markup Language

 Zkráceně HTML je v informatice název značkovacího jazyka používaného pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy. HTML je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.

I i

Indexindexování, heslování

Indexace

Nebo také známé jako indexování, heslování, je proces vyjádření obsahu dokumentu pomocí prvků selekčního jazyka, obvykle s cílem umožnit zpětné vyhledávání. Zní to složitě. Ale je to o tom, že se tento proces obtížně popisuje. Při hledání na internetu pomocí vyhledávače, pro představu lépe říci v internetu (v celé té síti), tak díky indexaci hledá vyhledavač vlastně jen v určité databázi, kterou vyhledávač díky indexaci používá. Vlastně vyhledavač hledá v daném indexu (užší seznam k danému tématu). Celá indexace webového prostředí, jednotlivých stránek, je zařazování, jak s danou informací vyhledávač naloží a zařadí do indexu.

K k

Konverze v SEO

Konverze (Conversion)

Konverze na internetu označuje situaci, kdy návštěvník webových stránek vykoná provozovatelem žádanou akci, jež má pro něj zejména obchodní užitek. Konverze je tak jedním z nástrojů internetového marketingu. Konverzní poměr se počítá jako počet konverzí vydělený počtem návštěv. O jakou konverzi se jedná jednotlivým webovým stránkám záleží hlavně na tom, jaké mají stanovené cíle. Konverzí si lze stanovit hned několik. U konverze se lze setkat i s pojmem konverzní stránka, kdy se jedná o stránku, na které uživatel stanovenou konverzi uskutečnil.

klíčová slova

Klíčové slovo / keyword

Klíčová slova neboli keywords jsou takové výrazy, jednoslovné či víceslovné, které uživatelé vyhledávají na internetu pomocí fulltextového vyhledávače. Tak uživatel vyhledá stránky, o které má zájem. Klíčové slovo v dnešním významu představuje výraz, který se v textu opakuje nejčastěji. Velkou roli z pohledu optimalizace hraje, zda je klíčové slovo obsaženo v nadpisech h1, h2 nebo h3, v nadpisu stránky, anchor textu, pojmenování obrázku apod. Proto se před optimalizací, a následně i v průběhu času na klíčová slova provádí „analýza klíčových slov“, aby se zjistilo, na jaká klíčová slova se s optimalizací máme zaměřit. Jednou z mnoha strategii volby klíčových slov je hledání a volba méně konkurenčních klíčových slov s využitím Long Tail principu. Pro vyhledávání klíčových slov se může využít i různé nástroje, například Google Suggestion.

L l

cílová stránka Bear HUgs

Landingpage (cílová stránka)

Je cílová stránka, popřípadě vstupní webová stránka, na kterou přesměruje uživatel klinutí na reklamu, reklamní banner, PPC kampaň, placený odkaz, newsletter, který najde na internetu, nebo i například v mailu. Nejčastěji se cílové stránky nastavují na domovskou stránku, nebo přímo produkt/službu z prezentace reklamy. Hlavním úkolem cílové stránky je vytvoření konverze, tedy aby se z návštěvníka stal zákazník. Úvodní strana má za úkol podat základní informace o firmy, oproti tomu zacílení na a detail výrobku obsahuje zase mnoho detailů o samotném produktu. Proto se nevíce využívá a doporučuje cílit na kategorie produktů.

Linkbuilding – Link building

V češtině „Budování sítě zpětných odkazů“ je jednou z nejvýznamnějších Off-page metod SEO. Cílem je zviditelnění daného webu. Do metod Linkbuilding patří výměna odkazů, registrace do katalogů, publikování článků na ostatních webových stránkách, vytváření podpůrných stránek a především blogů, účast v diskusních fórech a komentování článků.

Linkbuilding se může dělit na placený a neplacený. Neplacený má větší účinnost. Nutné je ale vynaložit mnoho úsilí, času a vynaložit mnoho trpělivosti.

Local SEO

Nebo tedy „Lokální SEO“ se zaměřuje na poskytování výsledků z vyhledávačů podle místa (lokality) hledajícího uživatele. Pozice uživatele je důležitá pro propagaci místně příslušného podnikání. Protěžování například místních podniků, firem, apod. v okolí zvoleného místa. Především informovat cílenou skupinu pro kontaktní informace, otevírací dobu nebo navigaci do místa. Je nutno podotknout, že v těchto případech se jedná především o mobilní uživatele s místem lokace ve městech.

longtail seo

Long tail (dlouhý ocas)

Long tail klíčová slova jsou hledané výrazy s relativně nízkým objemem vyhledávání a úrovní konkurence. Výrazy s dlouhým koncem bývají delší (3 slova a více) než většina ostatních typů klíčových slov. Používá se především v PPC reklamě a SEO.

Long tail spojuje objem vyhledávání populárních slov a specifických slov s nízkou mírou popularity. Zjednodušeně lze říct, že long tail jsou často vyhledávané fráze, tyto fráze zadávané do vyhledávačů jsou vyhledávané v mnohem menší míře, než samotná slova. Obecně jsou i mnohem méně konkurenční, tedy v PPC reklamě levnější.

Přizpůsobení PPC kampaní na long tail je dosti podstatná. Tím totiž dosahujeme přesného zacílení na potenciální zákazníky při nižších nákladech reklamní kampaně.

M m

sitemap pro seo slovník

Mapa webu (xmlsitemap)

Sitemap je soubor, který má napomoci internetovým vyhledávačům vyznat se na webové stránce. Nejčastěji je sitemap XML soubor, nebývá to však podmínka. Často ho můžete najít i s příponami HTML či PHP. Sitemap se většinou ukládá do kořenového adresáře webu. Sitemap pomáhá vyhledávacím robotům procházet stránky, které by byly jinak těžko dosažitelné. Sitemap je doplněk pro soubor robots.txt. Zatímco robots.txt slouží pro vyloučení některých stránek z vyhledávání, tak sitemap slouží pro přidávání stránek do vyhledávače. Není tedy možné říct, že stránky, které v sitemap nejsou uvedeny vyhledávače ignorují. Sitemap je pouze doplněk ke klasickému procházení webu vyhledávacím robotem.

microsite ikona

Microsite

Microsite je samostatná web stránka, vytvořená za účelem prezentace konkrétního produktu, služby, speciální nabídky či jednorázové události. Microsite bývá občas označována též jako minisite nebo weblet.

Úlohou microsite je vzbudit zájem návštěvníka, poskytnutí informací o konkrétním předmětu microsity a v neposlední řadě vyvolání požadované akce návštěvníka. Může jí být např. objednávka, registrace, vyplnění formuláře či telefonický kontakt.

Media Queries

Media Queries

MQ je CSS3 modul umožňující adaptabilní vykreslování webových stránek podle různých činitelů jako rozlišení obrazovky, či velikost obrazovky (např. obrazovka smartphone vs. monitor u PC). Poprvé byly použity již v roce 2001 W3C a staly se doporučeným standardem v červnu 2012. Je to základní stavební kámen pro responzivní web design. Díky tomu lze jen jednoduše upravit styly a výrazně tak zlepšit uživatelům UX při prohlížení.

Media Queries se považují za poslední úroveň responzivní web designu. Jsou to pravidla, díky kterým lze měnit stylování dokumentu v závislosti na šířce obrazovky zobrazovaného zařízení. Následující stylování (červené pozadí celého dokumentu) bude uplatněno pouze tehdy, pokud šířka prohlížeče na použitém zařízení bude v rozsahu od 660px do 780px.

N n

Nadpis H1, H2, H3, H4, H5, H6

Nadpis (Hx)

V HTML kódu jsou nadpisy značeny dle jednotlivých úrovní, a to na H1, H2, až do H6. V popisu stránky se na nadpisy nesmí zapomínat, protože jsou důležitým SEO faktorem na stránce, neboli on-page. Obecně je text v nadpisu lépe hodnocen oproti textu obyčejnému v odstavci. I přesto by se samotný text na webových stránkách měl formátovat a strukturovat na nadpisy a do odstavců.

rel nofollow

Nofollow

Nofollow je označení, které využívají správci stránek, aby zadali příkaz vyhledávačům nesledovat odkazy na příslušné stránce nebo nesledovat konkrétní odkaz. V praxi si to lze představit tak, že robot text odkazu zaindexuje, ale již nepokračuje na stránku odkazu. Atribut nofollow se doporučuje nastavit v situaci, kdy se na webu nacházejí takové odkazy, u kterých si nejste úplně jisti jejich důvěryhodnosti. Např. Když odkazy vedou na blog s veřejnými komentáři, odkaz vede na stránku utvářenou uživateli, kde není úplná kontrola nad obsahem (diskusní fóra, návštěvní knihy a jiné).

O o

ikona SEO off page

Off-Page SEO

Off-page SEO pokrývá všechny SEO aktivity, které se odehrávají mimo oblast našeho webu. Budování odkazů například v textu, dobré PR, blogy, RSS, marketing na sociálních sítích atd. Off-page SEO faktory jsou faktory, které jsou pro vyhledávače důležité i přesto, že se nenacházejí na našich webových stránkách. Off-page faktory jsou tedy vnější vlivy působící na naší stránku. Tímto ovlivňují výsledky vyhledávání. Off-page faktory mají kvůli své horší viditelnosti dokonce větší váhu než on-page faktory.

Off-Page faktory

Off-page faktory jsou jakýmsi souborem vlastností stránky, které ovlivňují její pozici ve vyhledávačích. Asi nejvýznamějším Off-page faktorem jsou kvalitní zpětné odkazy, který se nazývá Linkbuilding. Při vyšším objemu zpětných odkazů, prolinknutí na stránku, tím více se zvyšuje reference s prohledávači a následkem je lepší výsledek ve vyhledávání. 

Odkazy v rámci jednoho webu mají větší váhu, než odkaz na jiný web. Tedy je optimální psát vlastní články a odkazovat na své posty a své webové stránky. Vlastně děláte službu sami sobě.

SEO ikona on page

On-Page SEO

On-page SEO se označují SEO strategie používané přímo na webu. Optimalizovaný obsah webu pomáhá robotům vyhledávačů, kteří nepřetržitě skenují weby, aby pochopili, jak užitečný je obsah vašeho webu pro uživatele, a porovnali jej s konkurenčními weby. Textový obsah, fotografie, meta tagy, odkazy.

On-Page faktory

On-page faktory příznivě ovlivňují hodnocení stránky ve vyhledávači, pokud se s nimi zachází správně. Jednoduše řečeno, čím víc bude mít vyhledávač webové stránky rád, tím bude pozice ve výsledcích vyhledávání častější. 

Vyhledávat sleduje: 

 • Meta description aneb popisek stránky s krátkou informací o obsahu. Věta, která vystihuje, co by se na webových stránkách dalo očekávat. 
 • Nadpis nejvyšší a nadpis druhé úrovně v HTML kódu s označením H1 a H2, který by stůj, co stůj měl kód obsahovat. A ideálně i nějaké klíčové slovo. 
 • Alternativní popis obrázku. Vyhledávač neumí rozpoznat obsah obrázku. Proto je popis velmi důležitý. Tedy zásadně přidáváme k obrázkům texty, ale texty popisující skutečnost obsahu obrázku. 
 • Zvýraznění textu je také důležité, protože v případě vyhledávání vyhledávač zaznamená u některé relevantní formulace zvýraznění, tak to umí zohlednit. 
 • Klíčová slova, i když je to stále dokola připomínáno, má to své opodstatnění. Důležité je mít je v titulku, v popisku, a měla by být obsažena i v textech na stránce a většinou na začátku textu.

A rada nakonec, pamatujte při tvorbě URL, že webová stránka musí být přehledná. Někdy méně znamená více.

P p

Page Rank pro SEO

Page rank

Page rank (setkáme se i s akronymem PR), je hodnota/číslo od 0 do 10, které Google přiřadí každé stránce na základě její kvality. Vyjadřuje věrohodnost a důležitost hodnocení webových stránek. PR je ohodnocena každá jednotlivá stránka webu. Přesná hodnota ukazatele se nedá přímo zjistit, dohledatelná je přibližná hodnota prostřednictvím Google Toolbar Page Rank.

pay per click obrázek

Pay Per Click (PPC)

PPC je zkratka anglických slov Pay per click, což česky znamená platba za proklik. PPC je výhodná pro inzerenta, protože neplatí za pouhé umístění reklamy, který by nikoho nemusela zajímat a ani za počty zobrazení. Platí jen za uživatelé, kteří navštívili jeho stránky. Inzerent má tak naprostou kontrolu nad svými výdaji za tuto reklamu. PPC je základní prvek SEM.

Celosvětově nejznámější PPC systém je Google AdWords. V zahraničí lze PPC reklamu provádět i na Yahoo, LinkedIn či na Facebooku.

prohlížeče ikona

Prohlížeč – Internet browser

Počítačový program určený k procházení webových stránek se nazývá webový prohlížeč. Nejčastější jsou Chrome, Firefox, Safari aopd. Prohlížeč zprostředkovává komunikaci s HTTP servererm a zpracování obdrženého kódu, jako je HTML, XHTML. Tento kód zformátuje a zobrazí příslušnou webovou stránku.

Proklik

Z anglického „Click Through“ je kliknutí na odkaz, které uživatele webových stránek nasměruje na cílovou stránku, která se zobrazí. Proklik je důležitý zejména u internetových kampaní. Podstatným ukazatel je míra prokliku, tedy CTR, kdy zjišťujeme poměr počtu reklam vůči zobrazení dané reklamy.

R r

Responsive web design

Responzivní web design

Z původního anglického „Responsive web design“ je pojem používaný od roku 2010, který se objevil poprvé v blogu amerického programátora jménem Ethan Marcotte. Jde vlastně o způsob stylování HTML dokumentu, tedy přesněji optimalizování obsahu pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, notebooky, tablety atd.) Responzivní web design má tři základní úrovně: Flexibilní struktura, Flexibilní obrázky a Media Queries.

Cílem responzivního designu je dělat stránky poskytující uživateli příjemnější pocit prohlížení. Hlavními znaky jsou jednoduchá čitelnost, navigace, co nejmenší nutnost rolování a posouvání při změně velikosti okna prohlížeče.

r txt pro seo

robots.txt

Textový dokument sloužící pro zakázání přístupu robotům. Tento textový soubor umožňuje správci webových stránek povolit nebo zakázat přístup některých Botů. Soubor se vkládá do kořenového adresáře příslušného webu. Dává tedy informaci robotům, zda stránky indexovat či nikoliv.

ROI

Z anglického „Return on marketing investment“ je návratnost investic do marketingu.

Výpočet ROI – nejběžnější vzorec, zahrnuje odečtení celkových investic do marketingu od celkových příjmů a následné vydělení čísla celkovou investicí. Výsledek následně vynásobte 100, abyste získali výsledek návratnosti investic v procentech. Čím vyšší procento, tím lepší návratnost investic.

Příklad: Jedna z nejlepších rovnic pro výpočet ROI vypadá takto:

(Výnosy — Investice) / Investice

Řekněme, že jste investovali do určitých reklamních kanálů 5 000 Kč, tedy  do marketingových výdajů a z těchto kanálů jste vygenerovali tržby ve výši 10 000 Kč.

Váš výpočet by vypadal takto:

(10.000 Kč – 5.000 Kč) / 5.000 Kč

5.000 – 5.000 = 1

1 x 100 = 100 %

Poté vynásobíte výsledek 100 a získáte výsledek v procentech. V tomto případě je vaše marketingová návratnost investic 100 %.

Chcete-li vypočítat návratnost investic podle tohoto modelu, musíte zahrnout použité kanály, ze kterých se vaše marketingové kampaně skládali. Prostě nemíchat vše se vším.

RTB – Real Timebidding

RTB je prodej bannerové reklamy, tedy zobrazení reklamy v aukci v reálném čase. Hlavním důvodem, proč je RTB atraktivní je díky své vysoké úspěšnosti. Pomocí RTB se nakupuje inzerenty mediální prostor se skvělým cílením. Jeho princip je srovnatelný s nákupem a prodejem akcií na burze.

S s

SEM vs SEO

SEM

Search Engine Marketing označuje se zkratkou SEM a je to způsob internetového marketingu navyšující viditelnost stránek ve výsledcích vyhledávání prostřednictvím optimalizace stránek a podpory marketingu. SEM působí, jak v placených – PPC, bannery, inzerce, tak v neplacených výsledcích vyhledávání – organické SEO. SEM využívá SEO-Search engine optimization.

SEO pro SEO

SEO (Search Engine Optimization)

SEO je akronym pro Search Engine Optimization (nezaměňujte za Optimilization!) je optimalizace pro vyhledávače. Tvorba a úprava webu za účelem atraktivity pro internetové vyhledávače. Účelem SEO je dosáhnout ve výsledcích vyhledávání lepší pozici-umístění, čím výše, tím lépe, cílem je zvýšení návštěvnosti webových stránek a přímo s tím i zvýšení prodeje produktu.

SEO JSEM VĚNOVAL VLASTNÍ STRÁNKU ZDE

SERP

Je akronym z anglického „Search Engine Results Page“. Přeloženo do češtiny jako Stránka výsledků vyhledávání. Je to odpověď internetového vyhledávače jako například Google, či Seznam na zadaný dotaz do internetového vyhledávače uživatelem.

sklik ikona

Sklik

Sklik je reklamní systém, kde inzerent platí za proklik na inzerát. Inzeráty se vytvářejí na základě klíčových slov. Inzeráty se následně nacházejí na všech stránkách výsledků vyhledávání na Seznam.cz. Sklik své reklamy přesně cílí a zaměřuje na uživatelé dle toho, co v danou chvíli hledají.

SMM – Social Media Marketing

SMM je akronym z anglického „Social Media Marketing“. U nás bychom o této disciplíně mluvili jako Marketin sociálních sítí. SMM se vztahuje k používání sociálních médií a sociálních sítí k marketingu, nabídce a přímo s tím souvisejícím prodeji produktů a služeb. Marketing na sociálních sítích poskytuje společnostem způsob, jak se spojit se stávajícími zákazníky a oslovit nové. K tomu zároveň společnostem umožňuje propagovat značku, kulturu nebo poslání. Marketing na sociálních sítích má účelové nástroje pro analýzu dat, které umožňují obchodníkům sledovat úspěšnost jejich úsilí a tedy má své metriky pro SEO.

SMO – Social Media Optimization

SMO je akronym z anglického „Social Media Optimization“ a česky se nazývá Optimalizace pro sociální sítě. Obsahuje techniky a postupy, pomocí kterých se vytváří oblíbenost obsahu a následně i celých webových stránek pomocí sociálních platforem. Veškerý obsah se zviditelňuje přes odkazy sociálních sítí a cílem je zvýšit návštěvnost propagované webové stránky. Nejúčinnější jsou blogy, diskusní fóra, sdílení, virální marketing, aplikace a mnoho dalších.

HTTP stavové kódy

Stavové kódy / Status Codes

Stavový kód HTTP je součást hlavičky odpovědi serveru na vyslaný požadavek. Stavový kód upřesní, jak je odpověď serverem zpracována – zda je požadavek vyřízen kladně, nebo záporně. Dále pak, jestli například nedošlo k chybě. Na uživateli je, aby stavový kód odpovědi interpretoval a následně podnikl patřičné kroky. Součástí hlavičky odpovědi spolu se stavovým kódem je také stavové hlášení, což je anglický slovní popis stavového kódu.

Tyto stavové kódy rozdělujeme podle charakteru odpovědi do pěti kategorií: 1)informační, 2)úspěch, 3)přesměrování, 4)chybný požadavek (chyba klienta) a 5)chyba serveru.

Stavový kód se skládá z trojice čísel, kde první číslo určuje kategorii odpovědi a ostatní čísla jí blíže specifikují.

Společné stavové kódy HTTP důležité pro SEO

 • 200 – Vše v pořádku – Standardní odpověď pro úspěšný HTTP požadavek.
 • 301 – Trvalé přesměrování – Tento a všechny budoucí požadavky by měly být směrovány na dané URI.
 • 302 – Dočasné přesměrování – Původně navržen pro dočasné přesměrování. Nejvíce používaný pro přesměrování. Moderní prohlížeče implementují kód 302 funkcionalitou 303.
 • 404 – Nenalezeno – Požadovaný dokument nebyl nalezen, ale v budoucnosti může ale i nemusí být dostupný.
 • 410 – Stránka odstraněna – Říká, že daná stránka již není nadále dostupná.
 • 500 – Interní chyba služba – Obecná chybová zpráva. Při zpracovávání požadavku došlo ke blíže nespecifikované chybě.
 • 503 – Služba je dočasně nedostupná – Může být způsobena přetížením serveru nebo z důvodu údržby.
s-rank ikona

S-rank (Seznam rank)

S-rank je hodnocení společnosti Seznam které webový prohlížeč Seznam přiřadí každé stránce na základě kvality obsahu. Hodnotí se věrohodnost a důležitost stánky. S-rank hodnotí každou webovou stránku jednotlivě v rozmezí mezi 0 až 100. Na velikost S-ranku mají vliv on-page, ale i off-page faktory. Hodnota tohoto ukazatele se zvyšuje s počtem kvalitních odkazů směřující na web. Zvyšování S-ranku je pozvolné. Nelze docílit vysokých hodnota v krátkém období.

U u

URL adresa pro slovník

URL – Adresa URL

URL je akronym Uniform Resource Locator a dalo by se říci, že je to taková cesta k umístění webové stránky nebo souboru na internetu. Adresa URL Bearhugs je například www.bearhugs.cz, apod.

 • Tak jako budovy a domy mají poštovní adresu, také webové stránky mají jedinečné adresy, pomocí kterých je mohou uživatelé nalézt. V případě internetu se tyto adresy nazývají adresy URL (Uniform Resource Locator).
 • Adresa URL webové stránky, např. https://bearhugs.cz/seo-slovnik, se skládá z názvu domény (v tomto případě bearhugs), kategorie domény (.cz) a v některých případech také z dalších prvků, jako je subdoména (onas), nebo cesta (/seo-slovnik) jako na této adrese, kde se právě nacházíte.
 • U každé reklamy uvádíte viditelnou adresu URL, která se bude u reklamy zobrazovat, a cílovou URL, která určuje, kam se lidé po kliknutí na reklamu dostanou.
 • Chcete-li zjistit adresu URL webové stránky, podívejte se do adresního řádku v horní části okna internetového prohlížeče.
URL adresa pro slovník

UTM – parametr

UTM parametr je část textu přidaný k URL adrese. Díky tomuto textu je možné přesněji určit, odkud na danou URL ardesu lidé chodí. Údaj najdete například v akvizičním přehledu. Při příchodu návštěvníka na web se vlastně Google Analytics pokusí přiřadit zdroj návštěvy.

UX a UI ikonka

UI a UX

UX design odkazuje na termín „user experience design“, zatímco UI znamená „user interface design“. Pokud bychom to chtěli přeložit, tak řekněme, že UX je „uživatelské rozhraní“ a UI bychom mohli nazvat jako „uživatelský požitek“.

UX není na první pohled vidět. Je to jakýsi způsob, jakým je navržen produkt/služba tak, aby splnil uživatelovy požadavky – z čehož vyplývá, že při navrhování UI by měl autor brát zřetel na UX.

UI vidíte na první pohled – je to souhrnný návrh prvků, animací, interakcí, zkrátka veškerý vizuální průvodce uživatele po webu. 

Platí, že kvalitní, srozumitelné a přehledné UI, tím lepší UX. Také UI bez UX znamená web bez návštěvníků, aplikaci bez uživatelů, což je špatně. Pokud tedy připravujeme projekt, musí fungovat UX – rozhraní, aby měl uživatel webových stránek UI – tedy požitek, nebo možná lépe řečeno uspokojení. Protože pokud nebude spokojen, odejde na jinou stránku, kde bude například vše funkční. Tedy přicházíme o profit nedokonalým UX, abychom vyhověli UI.

V v

Virální Marketing

Virální marketing je velmi efektivní marketingová technika, která pomocí sociálních sítí sdílí komerční sdělení, reklamu, a to většinou pro šíření komerčního sdělení a podporu určité značky využívá sociálních sítí. Je to plánovaná aktivita, která svojí povahou motivuje příjemce k roli šiřitele. Principy virálního marketingu umožňují oslovit velké množství potenciálních spotřebitelů za relativně nízkých mediálních nákladů.

Zde se můžete o článek podělit:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Skype
linie blue pro SEO