Marketing Brand ozubena kolecka

Brand Awareness | Povědomí o značce | 2023

Marketing povědomí o značce v roce 2023

Co je Brand Awareness

Co si pod názvem „Brand Awareness“ můžeme představit? V české prostředí tento název známé spíše jako „Povědomí o značce“.

Pokud bychom to mohli zjednodušit, tak určitě jste se setkali například s pojmem „jablíčkář“, nebo „audiňák“, a asi bychom takovýchto označení našli spoustu. Ale mi si to zjednodušit nemůžeme a hned si tady o tom něco řekneme.

Nejdřív si ale vysvětlíme pojem Brand!

Brand je Značka. Brand spojuje firmu, výrobce, prodejce, s okolím, spotřebitelem, zákazníkem. Brand symbol, který nám v podvědomí spojuje: kde to je, co to je, co tam koupit, co tam je dobře, někdy i špatně.

Brand usnadňuje, pokud je správně vytvořen, si pamatovat výrobek, nebo službu. K zapsání do podvědomí nám právě pomáhá zapamatování přes logo, barvy stránek, zvuky, slogany, animace, profil na sociálních sítích apod.

Ale mohou to být i hlubší pocity, kdy společnost prezentuje své pocity ke svému okolí, přírodě, lidem. Brand dělá i zákaznická podpora, majitel společnosti, výloha obchodu, reklamační proces…

Povědomí o Značce je ve své podstatě začlenění se do jistého životního stylu, stylu spotřebitelů a tím si osvojit jisté nákupní návyky. Vlastně si tím ulehčí zákazník život, aby příště nemusel opakovaně zjišťovat, co mu bude při příštím nákupu opět vyhovovat. Tím se stane jakýmsi věrným zákazníkem. Při dalším nákupu už má ta rozhodnutí snadná, protože se už jednou rozhodl, z jeho uspokojení ví, že dobře. A tak si tu stejnou značku rád koupí znovu, znovu a znovu.

Abychom pochopili, jak je povědomí o značce důležité, především pro náš marketing, jak je důležité pro naše publikum, jak pro přípravu kampaní, musíme pochopit základní cíl. To je vztah mezi zákazníkem a značkou / brandem.

Brand je velmi důležitou částí Marketingu pro malé a střední podnikání.

Povědomí o značce podporuje důvěru

# 1

Dnes je již standardem, že každý návštěvník webových stránek si před „prvním“ nákupem produktu udělá vlastní průzkum. Tento průzkum se skládá z prohlídky produktu, porovnání ceny, ale především se jeho průzkum trhu nevyhne recenzím a názorům ostatních.

Budoucího a věrného zákazníka vybuduje především důvěra ve značku. Jakmile si zákazník vytvoří důvěru ke značce, s velkou pravděpodobností bude nákupy provádět opakovaně, a především s menší dávkou nedůvěry. Překročí tím určitou propast mezi nedůvěrou a loajalitou.

Povědomí o značce nám tedy vytváří důvěru ke značce a naopak. Když vybudujete své značce příslovečnou tvář, spotřebitelé budou snáze důvěřovat. Úsilí o povědomí o značce dává vaší značce osobitost a schopnost být upřímný, přijímat zpětnou vazbu a vyprávět příběh. To vše jsou způsoby, kterými si jako lidé budujeme vzájemnou důvěru. Vztah člověk/značka se nijak neliší.

Povědomí o značce vytváří asociaci

# 2

Ač se to na první pohled nezdá, některé značky máme tak hluboko v podvědomí, že si to ani „neuvědomujeme“. Uvedu pár jednoduchých příkladů. Kdo kdy neřekl: „Tak si to vygoogli.“, tady ale nehledejme žádné známě české sloveso, všichni známe společnost Google, tak víme, co si pod tím představit. Další příklad je „xeroxovat“, tedy kopírovat, podle známé značky Xerox na výrobu kopírek. Jsou to příklady, kdy se název známé značky, tedy podstatného jména vlastního, promění na sloveso. Ne všechny brandy jsou na to ovšem vhodná. Je také důležité říci, že ne vždy se musí proměnit podstatné jméno ve sloveso. I v přídavném jméně často značku použijeme, a ni si to neuvědomíme. Ale většinou se jedná o hovorové tvary.

To je to, co dělá povědomí o značce. Spojuje akce a produkty s konkrétními značkami a podvědomě nás vybízí k nahrazení běžných slov „značkovými výrazy“.

Povědomí o značce buduje hodnotu značky

# 3

Hodnota značky je přímo úměrná se spotřebitelskými zkušenostmi se značkou a celkovým vnímáním značky. Pozitivní zkušenosti a vnímání se rovnají pozitivní hodnotě značky a totéž platí pro negativní představy, kde může být ztráta důvěry cestou, z které není návratu.

Jak značka vytváří (a zvyšuje) hodnotu značky?

Budováním povědomí o značce a důslednou podporou pozitivních zkušeností se značkou. Povědomí o značce je základem hodnoty značky. Jakmile si spotřebitel značku osvojí a přijme, začne ji bez pomoci rozpoznávat, následně ji vyhledá, aby ji nakoupil. Jednoduše ji začne upřednostňovat před jinými podobnými značkami a vytvoří si loajalitu, která nejen zjednodušuje opakované nákupy, ale také inspiruje doporučení rodině, kolegům a přátelům.

Proto je povědomí o značce tak důležité. Vytváří důvěru vašich zákazníků, vytváří pozitivní asociace a buduje neocenitelnou hodnotu značky, která umožňuje, aby se vaše značka stala známým a spotřebitelským základem.

Jak budovat povědomí o značce

# 4

Povědomí o značce mezi vaším publikem a širokou veřejností není možné vybudovat „přes noc“. Silné a stabilní povědomí o značce je výsledkem několika současných snah, které směřují k jednomu cíli, a to získat věrné a také platící zákazníky.

Je to postupná a plánovaná strategie pomocí marketingových kampaní, spuštěním produktových reklam na sociálních sítích, propagace na webových stránkách. Ale to zdaleka nestačí. Je to nutný základ a dobrý start.

 • Buďte osobností, ne-jen společností: pro kupujícího zákazníka je zajímavé znát příběh. Vědět, za značkou je i nějaká tvář, dění, život. O svých blízkých také většinou znáte jejich životní příběh a lépe se Vám s nimi žije, nebo dokonce právě proto s nimi sdílíte jednu domácnost. Jednoduše jste rádi, když víte o tom, jaké mají hobby, vášně, záliby a také nesympatie a další podstatné věci. Vnímáte, jak mluví, o čem rádi mluví a jaké věci je zajímají.

To jsou vlastnosti, o kterých by se měla vaše značka s okolím také podělit. Chcete-li na své publikum zapůsobit, musíte se sami definovat. A jako víc než jen společnost, která prodává věci. Jak jinak byste se definovali? Jaká slova byste použili, kdybyste měli svou značku představit novému příteli? To vše se zákazníkovi stane bližším a vnímá potom vaši značku vlídněji.

 • Socializujte se: každý z návštěvníků webových stránek si tím částečně nahrazuje určitou část společenského kontaktu. Je to způsob, jakým zůstáváme ve spojení, učíme se nové věci a my, s naší značkou se stáváme známými pro ostatní tím, že s nimi diskutujeme.

Chcete-li zvýšit povědomí o své značce, musíte být sociální. Zveřejňujte na sociálních sítích věci, které nesouvisejí s vaším produktem nebo službami. Komunikujte se svým publikem kladením otázek, komentováním příspěvků nebo sdílením obsahu, který se vám líbí. Zacházejte se svými sociálními účty, jako byste byli osobou, která se snaží získat přátele, a nikoli firmou, která se snaží vydělat peníze.

Výzkum ukazuje, že více než 50 % reputace značky pochází z online komunikace. Být sociální vede k větší informovanosti obecenstva a jednodušeji se stáváte „být znám“.

 • Podělte se o svůj příběh: vyprávění osobních příběhů je neuvěřitelně mocná marketingová taktika. Ať už nabízíte produkty, služby, nebo propagujete právě svou značku. Vašemu publiku nabídnete něco skutečného, na co se můžou chytit, uvědomí si, že jste také člověk. Proto popsání pravdivého příběhu o vaší značce ji polidští. Dodá jí hloubku. A začlenění tohoto příběhu o značce do marketingu neodmyslitelně značku prodá.

Může to být pravdivý příběh vašeho začátku, příběh o tom, jak vaše firma dostala první zakázku, o prvním a nejvýznamnějším výrobku. Nebo o zlomovém bodu, kdy se malá firma prosadila v tomto velkém světě. Autenticita má vliv a může vést k velkému posílení povědomí o značce.

 • Usnadněte sdílení: ať už je vaše odvětví obchodu, nabídka produktů a služeb, nebo už i marketingové strategie jakékoli, usnadněte publiku sdílení vašeho obsahu. Mohou to být blogové příspěvky, sponzorovaný obsah, videa, posty na sociálních sítích nebo i přímé produktové stránky. Nezáleží na tom, co to je, pokud je to možné sdílet.

Pokud zjednodušíte zveřejňování příspěvků o svých produktech apod., spotřebitelé za vás zvýší povědomí o značce pouhým kliknutím na „Sdílet“.

 • Sdělte své přesvědčení o značce v marketingu: jedním z nejlepších způsobů, jak začít budovat hodnotu značky, je zdůraznit branding při provádění marketingových kampaní. Každý vizuální prvek, který vytvoříte, by měl nějakým způsobem nést znaky vaší značky. Něco vypovídat o vaší značce. Být naprosto jednoznačně provázán. Používejte shodné barvy, shodné obrázky a například i stejný barevný tón, který dává vaší společnosti a publiku propojení. Pokud se dokážete podívat na veškerý obsah určený zákazníkům a rozpoznat vzorce v těchto třech oblastech, je velmi pravděpodobné, že se vám daří sdělovat silné poselství značky.

Strategie zvyšování povědomí o značce

# 5

Pokud jste dočetli až sem, tak už víte, jak začít budovat povědomí o značce. Znáte základy a teď je asi na řadě vytvořit si plán. Od základů dát dohromady jednoduchou, ale účinnou strategii a začít budovat povědomí o značce.

 • Hostující blog na jiných specializovaných webových stránkách

Budování značky je dlouhodobý proces. Pokud budete cílit na své publikum, proč s tím nezačít na stránkách s obdobným tématem? Tam, kde můžete přispívat adekvátním obsahem a následně do diskuse zapojíte například odbornou veřejnost. Blogování hostů je jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit povědomí o značce s minimálním úsilím. Můžete využít návštěvnosti, která přichází z jiných webů, abyste svou značku lépe nabídli spolu s užitečným obsahem.

Jinými slovy, nepropagujete svůj produkt pouze lidem, kteří nejsou připraveni nakoupit, ale spíše pište hlasem své značky a prezentujete se jako člověk, a až poté jako společnost.

 • Inzerujte všude

I když v inzerci je na prvním místě vždy produkt, i přesto je to účinný nástroj, jak dostávat značku do podvědomí publika. Můžete začít s online reklamou, která zahrnuje placené sociální sítě a PPC. Pokud se chcete objevit skutečně všude a spouštět sofistikovanější kampaně v masovém měřítku, můžete spustit programatické reklamní kampaně z aplikací k tomu vytvořených a celý proces automatizovat.

 • Najměte si tvář, nebo vytvořte maskota společnosti

Je pravdou, že pokud si přejete presentovat společnost pomocí známé tváře, je to nákladná věc. Domnívám se, že asi ani nebude možná pro menší společnosti. Ale známý dnes díky sociálním sítím nejsou jen herci, zpěváci, nebo moderátoři. Pokud se zamyslíte, můžete využít nějaké jiné odvětví známých tváří. V dnešní době je mnoho influencerů, youtuberů a podobných veřejně známých představitelů moderní digitální doby. Tedy okruh je podstatně širší, než se na první pohled zdá. Pokud si ještě uvědomíme, že každý z těchto méně, či více známých osobností má již vybudovanou svou cílovou skupinu, bude se vám lépe vybírat z nabídky možností pro váš produkt, nebo službu.

S maskotem je to o malinko jednodušší. V dnešní době Adobe Animate, Adobe After Effects a mnoha podobných aplikací, se návrh a tvorba maskota může stát dostupnější. A dokonce je i spolehlivější. Neříká nic, co by nebylo v souladu s vašimi myšlenkami, vizemi atd. Uveďme si například společnost Alza, kde se nám vždy představuje a možná některé budí ze spaní zelený mimozemšťan. A o tom to právě je, všichni ho „známe“.

Doporučení

v případě, že se rozhodnete pro propagaci známé tváře digitálního světa, ujistěte se, že je to ta správná osoba pro vás. Například tváří pro masné výrobky by neměl být člověk propagující vegetariánství, to by totiž bylo spíše na škodu. A pokud potřebujete seznam, kde si najít svého influencera, podívejte se například na INFL.

infl
 • Vyberte si obrázek nebo symbol, který vás bude reprezentovat

Tady nemluvíme o logu, ale například jen o jeho části, či typické barvě, obrysu. Rozhodně při tvorbě těchto symbolů spolupracujte s profesionálním grafikem. Tento symbol podpoří značku, protože jej budete používat téměř na veškerých marketingových, reklamních a organických kampaních. Jako příklad bych uvedl ukousnuté jablko, nebo červené velké „M“, dále pak tři pruhy, nebo symbol zaškrtnutí. Je toho mnoho, co nám připomíná světově známé značky. I vaše taková mlže být.

 • Vytvořte krátký, chytlavý slogan

Někdy je velmi obtížné, vložit všechny naše myšlenky do tří, pěti slov. Vymyslet působivé motto. Ale prostě to udělejte… „Just do it“! Už asi i víte proč? Je to velice účinný nástroj zvyšování povědomí o značce.

Slogan by měl vyjadřovat, čím jste originální, co nabízíte, proč právě vaše značka. Slogan by ale měl být především pro širokou veřejnost naprosto jednoznačný a srozumitelný, aby jej například nechápala jen odborná veřejnost. To by mohlo být spíše ke škodě, pokud by se například slogan, i sebelepší, zdál na první pohled příliš sofistikovaný. Mohl by i běžného zákazníka urazit, například tak, že by na něj mohl působit nadřazeně.

 • Proměňte to, co zákazníci říkají, v činy

Dobrým směrem je také posílit interakci se zákazníky. To především v návaznosti na dobrou zpětnou vazbu. Komunikujte se zákazníky na sociálních sítích, nebo e-mailem. Zjistíte tak, co očekávají.

V případě, že zákazníci požadují určitý doplněk, upgrade, jinou modifikaci produktu, změňte jej a nabídněte k prodeji. Takto bude zákazník pozitivně vnímat značku, jako schopnou, ochotnou reagovat na jeho potřeby.

Jak zvýšit povědomí o značce?

# 6

Myslíte, že už to stačilo, že už jsme si řekli vše?

Povědomí o značce už odstartovalo, vaší značce se nyní efektivně daří, vše je odstartováno a publikum o vás mluví, aniž by museli vidět reklamu. Výborný výsledek! Ale co takhle rozšířit povědomí o vaší značce a stavět na těchto pevných základech? Co můžete jako značka udělat pro kampaň za povědomí a neustále ji zvyšovat?

V krátkosti jen několik málo typů, jak by se dalo zvýšit povědomí o vaší značce nad rámec vaší původní strategie.

 • Vytvářejte bezplatný užitečný obsah

Vytváření obsahu je v dnešní době snazší než kdy jindy. Použitím jakékoli platformy sociální sítě se můžete podělit o své odborné dovednosti. Předat návody na různé nápady. Nebo začít bezplatně vzdělávat publikum. Sám mohu doporučit Google.

Tento obsah je svým způsobem zábavou, jak zvýšit povědomí o vaší značce. Je to nejjednodušší způsob, jak ukázat osobnost a sdílet názory a postoje k problémům – dvě hlavní složky, které vaši značku zosobňují a humanizují, jak jsme si již uvedli výše.

Výhodou je, že předání může být dáno podstatně atraktivnější cestou. Můžete vytvářet videa, infografiky, podcasty, bulletiny, knížky pro děti a mnoho dalšího.

 • Sponzorské akce

Sponzorské akce jsou spolehlivým způsobem, jak dostat vaši značku před stovky, tisíce nebo miliony lidí, kteří pravděpodobně spadají do vaší cílové skupiny. Od bannerů přes letáky, až po láhve na vodu, vaše značka bude všude, pokud například sponzorujete akci.

Při sponzoringu událostí máte možnost připnout název vaší značky na všechna informační média o události. Vybrat ta správná, která odpovídá vaší osobnosti, zájmům a vášním, což znamená, že spotřebitelé si pak vaši značku spojí s touto událostí a jejím charakterem.

 • Dejte své značce osobitost

Zacházet se svou značkou jako s personou a k tomu definovat svůj příběh, to jsou první kroky k tomu, abyste své značce dali osobitost. Lépe bych řekl, a možná by bylo výstižnější, abyste vdechli své značce duši.

A nyní tu duši přetvořte do marketingového úsilí. Je to skvělou strategií, když kombinujete své tradiční marketingové kampaně s kampaněmi na zvyšování povědomí o značce. Nemusí to být vždy jedno a totéž, ale rozhodně se mohou přiměřeně prolínat.

Míra povědomí o značce

# 7

Povědomí o značce nelze kvantifikovat v tradičním smyslu. Tady žádná metrika neexistuje. Stále však můžete kontrolovat aktivity a metriky, které vám pomohou změřit, kde si vaše značka stojí z hlediska popularity a povědomí spotřebitelů.

Zde je několik způsobů, jak zjistit povědomí o své značce.

Tato čísla vám mohou pomoci udělat si celkový obrázek o povědomí vaší značky:

 • Přímý provoz – přímý provoz je výsledkem toho, že lidé úmyslně zadají vaši adresu URL a navštíví váš web. Číslo přímé návštěvnosti vám řekne, jak moc váš marketing nutí lidi k návštěvě vašeho webu. Když spotřebitelé přejdou přímo na váš web, znamená to, že o vaší značce věděli předem.
 • Čísla návštěvnosti stránek – odráží celkovou návštěvnost webu, která vám řekne, jak velká část obecné internetové populace si prohlíží váš obsah a jak dlouhý čas tráví s vaší značkou.
 • Angažovanost na sociálních sítích – může odkazovat na sledující, lajky, retweety, komentáře a další. Je to odraz toho, kolik lidí zná vaši značku a stýká se s ní.
 • Google Search Console – budete mít přehled o tom, jak se o vaší značce mluví online.
 • Sociální naslouchání – je monitorování nástrojů správy sociálních médií pro organické zmínky a zapojení. Přesněji, kdo označuje vaši značku, zmiňuje ji v komentářích, nebo používá váš hashtag ve svých příspěvcích.
 • Provádění průzkumů povědomí o značce – získáváte přímé zpětné vazby od vašich zákazníků a publika a může být neuvěřitelně užitečný nejen tím, že pochopíte, kdo o vaší značce ví, ale také co si o ní myslí.

Tyto kvantitativní a kvalitativní metriky vám pomohou porozumět o povědomí vaší značky mezi publikem a širokou veřejností. Nikdy to nebude exaktní výsledek, ale pokud se budete držet stoupajících tendence těchto výše uvedených ukazatelů, můžete získat přehled o vlivu kampaní. Tedy v rozumné míře se vám bude ukazovat, jestli jdete tou správnou cestou. A opět, jako většina marketingových technik je potřeba si uvědomit, že to není sprint, ale maraton. Dlouhá a vytrvalá péče o dobré budování značky se opravdu ukáže až po delší době.

Pokud tedy postupujte podle těchto technik a systematicky budujete povědomí o vaší značce, získáte své věrné publikum, které vaši značku rozezná mezi konkurenty. Znovu a znovu si publikum bude vybírat vaše produkty a doporučí je svým přátelům, kolegům a rodině, aby udělali totéž, nakoupili vaši značku.

A to je v budování povědomí o naší značce naším hlavním cílem.

Zde se můžete o článek podělit:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Skype